Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Matkailun koulutus

 

Pori
Restonomi (AMK) | 210 opintopistettä | 3,5 vuotta
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuosittain restonomi-opintonsa aloittaa 45-50 nuorta.

Matkailun koulutuksessa opetus yhdistyy vahvasti käytännön yritystoimintaan. Opintojaksoilla tehdään yhteistyötä alueen yritysten ja matkailuhankkeiden kanssa.

Näitä opiskelet:

• asiakas- ja elämysosaaminen
• palvelu- ja myyntiosaaminen
• palveluprosessiosaaminen sisältäen tuotesuunnittelun ja sen toteuttamisen
• liiketoimintaympäristöt, ansainta- ja toimintalogiikat sekä teknologian hyödyntäminen alalla

Opintojen tavoitteet:

• osaat kohdata asiakkaan ja palvella häntä laadukkaasti
• kykenet luomaan ja kehittämään elämyksellisiä, kestävän kehityksen mukaisia ja helposti ostettavia matkailupalveluja
• hallitset matkailualan liiketoiminnan ja osaat toimia alan erilaisissa toimintaympäristöissä asiakkaan tarpeet huomioiden

Satakunnan ammattikorkeakoulussa panostetaan vahvasti myös matkailun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ammattikorkeakoulussa toimii matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä, joka keskittyy matkailuelinkeinon liiketoimintaosaamisen, tuotteiden ja palvelujen sekä yrittäjyyden kehittämiseen. Tärkeitä aihealueita ovat alueellisten yritysverkostojen luominen ja koordinointi, yritysten kilpailukyvyn parantaminen erilaisten yrittäjyyden muotojen ja tuotettavien palvelujen kautta (kuten Green Care -yrittäjyys) sekä matkailuyrittäjien liiketoiminnan eri osa-alueiden (tuotteistaminen, laatu, myynti ja markkinointi) kehittäminen.  Tärkeitä hyödynnettäviä resursseja ovat maaseudun vetovoimatekijät (luonto, lähiruoka), ja näihin liittyvien palvelujen kehittäminen kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi voimavaraksi (esteettömyys/saavuttavuus, luonnon elvyttävyys, lähiruoka osana hyvinvointia). Toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys eli liiketoiminnan kehittäminen asiakasymmärrystä hyödyntämällä.

 

Matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmä

 

Lue lisää tutkimusryhmän toiminnasta: http://www.samk.fi/wp-content/uploads/2016/09/Tourism_research_group.pdf