Turku Business Region

Turku Business Region on Suomen dynaamisin yritys- ja innovaatiotoimintojen keskittymä. Seutukunnan 22 000 yritystä, kuusi tiede- ja ammattikorkeakoulua sekä eri toimijoiden laaja yhteistyöverkosto vauhdittavat uusien tuotteiden ja palveluiden syntymistä ja yritystoiminnan kasvua sekä alueen hyvinvointia.

Alueen yritys- ja innovaatiopalveluiden tuottamisesta ja koordinoinnista vastaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy. 

Turun seutu tarjoaa yritys- ja innovaatiotoiminnalle vahvat lähtökohdat. Menestyksen taustalta löytyy ahkeria yrittäjiä, mutta myös eri toimijoiden välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Alueen korkeakoulujen ja kuntien määrätietoinen, periksiantamaton työ alueen kärkialojen hyväksi on tukenut  Turun seudun nousua Suomen talouskasvun veturiksi. Menestyksen avaintekijöitä ovat huippututkimus, kasvuhakuiset ja verkostoituneet yritykset sekä yritysystävälliset, uusia toimintamalleja aktiivisesti etsivät kunnat ja kaupungit.

Turku Business Region -kärkialat ovat CleanTurku (bio- ja kiertotalous sekä Cleantech)  HealthTurku (terveys ja hyvinvointi), ExperienceTurku (elokuvat, peliteollisuus, matkailu), MaritimeTurku (meriteollisuus) ja TechTurku (valmistava- ja teknologiateollisuus).


Lue lisää Turku Business Regionin matkailuliiketoiminnan kehittämisestä

 

 

Vierailukeskus Joki