Turun ammattikorkeakoulu (TuAMK)

Opiskelijoita Turun AMK rappusilla

 

Olemme 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen korkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. Meidät tunnistat sloganista, #ExcellenceInAction.

Meillä voit hakea monen eri alan ammattikorkeakouluopintoihin, päivittää osaamistasi avoimessa ammattikorkeakoulussa tai saada uutta virtaa työhösi täydennyskoulutuksessa.

Avainluvut 2014

  • Opiskelijamäärä 9400
  • Henkilökunnan määrä 700
  • AMK-tutkintoon valmistuneet 1688 (vuonna 2014)
  • Ylempään AMK-tutkintoon valmistuneet 163 (vuonna 2014)
  • Julkaisuja 455 henkilöstöltä ja sarjajulkaisuja 60 (vuonna 2014)
  • Käynnissä olevia projekteja noin 100
  • Ulkoista rahoitusta (hankkeet ja palvelut yhteensä) 11,6 milj. € (vuonna 2014)
  • Vaihto-opiskelijoita: lähteneitä 331 opiskelijaa
  • Vaihto-opiskelijoita: saapuneita 294 opiskelijaa
  • Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita 355

Vaikutamme Varsinais-Suomessa

Vaikutusalueemme on Varsinais-Suomi. Pääosa opiskelijoistamme tulee Varsinais-Suomesta, ja myös suurin osa valmistuneista työllistyy maakuntaan.

#Innopeda on kehittämämme innovaatiopedagogiikkaoppimismenetelmä. Se perustuu kokeilulle, tiedon ja osaamisen jakamiselle sekä erilaisten näkökulmien yhdistämiselle. Innopeda-menetelmällä linkitämme opetuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä työelämäyhteistyön.

Tervetuloa meille opiskelemaan!

Lue lisää