Yrkeshögskolan Novia (YH Novia)

En högklassig regional högskola

 

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av 380 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningsprogram ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Yrkeshögskolan Novia erbjuder

  • examensinriktad ungdoms- och vuxenutbildning
  • examensinriktad utbildning på engelska
  • examensinriktad högre yrkeshögskoleexamen
  • vuxenutbildning och specialiseringsutbildning


Turism

Restonom (YH), 210 studiepoäng, 3,5 år

Restonomutbildningen är för dig som är intresserad av en spännande och utmanande bransch. Arbetet inom branschen kräver samarbets- och organisationsförmåga, flexibilitet samt kompetens att verka i en internationell miljö.

Studier

I utbildningsprogrammet betonas projektarbete, företagsamhet och ett kundcentrerat arbetssätt. I studierna kombineras teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter för att studerande i sitt framtida yrke mångprofessionellt och kreativt skall kunna utveckla turismnäringen. Målsättningen är att utbilda mångsidiga, serviceinriktade, yrkes- och språkkunniga specialister för framtidens turismnäring.

Utbildningen leder till examensbenämningen restonom (YH). Restonomutbildningen omfattar 210 studiepoäng, 3,5 år. Studierna byggs upp kring näringslivsförankrade projekt som förverkligas i grupp eller individuellt. Den studerande har möjlighet att utveckla en egen yrkesprofil genom den valfrihet som finns inom ramen för studierna. En kombination av teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och språkstudier förbereder studerande för en karriär inom turismnäringen. Kontakterna till näringslivet ger möjlighet att skapa nätverk redan under studietiden.

I utbildningen behandlas turismen som fenomen samt dess inverkan på omvärlden. Studerande får de basfärdigheter som behövs för att utveckla turismnäringen enligt principerna för hållbar utveckling. Studerande kan specialisera sig på nationell turism och fungera i regionala sammanhang men restonomutbildningen ger även möjlighet att arbeta i internationella företag.