Tavoitteet

Turun Matkailuakatemia pyrkii tiivistämään alueen korkeakoulujen, matkailuelinkeinon ja julkisen sektorin keskinäistä yhteistyötä tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön avulla. 

Turun Matkailuakatemian jäsenkorkeakouluista valmistuu vuosittain useita kymmeniä matkailualan opinnäytetöitä. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti matkailualalle erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Turun Matkailuakatemian piirissä tehdään kansainvälisesti merkittävää matkailututkimusta, jota voidaan hyödyntää myös alueellisessa matkailun kehittämisessä. Myös matkailuaiheisia väitöskirjoja valmistuu.

Turun Matkailuakatemia tiivistää jäsenten tutkimus-, kehitys- ja innovointiosaamista (TKI) sekä hankeyhteistyötä, joka nousee elinkeinon tarpeista. Tavoitteena on vakiinnuttaa tiivis yhteistyörakenne matkailukoulutuksen ja -tutkimuksen sekä matkailualan yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä. 

Matkailuakatemia tuo näkyväksi jäsenkorkeakoulujen matkailuun liittyvää koulutustarjontaa ja pyrkii helpottamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintojaksoja eri korkeakouluista. Lisäksi Matkailuakatemia järjestää yhteisiä seminaareja ja tilaisuuksia, joihin kaikkien jäsenyhteisöjen matkailuopiskelijat voivat osallistua.

Turun Matkailuakatemia tukee Turun alueellisen matkailun kehitysyksikön toimintaa ja sitoutuu yhteistyöhön sen kanssa. Matkailukoulutusta ja tutkimusta kehitetään yhdessä alueelliset painopisteet huomioon ottaen.

  • Visio: Turun Matkailuakatemia on osaava ja monialainen matkailututkimuksen ja -koulutuksen tuottaja, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä matkailuelinkeinon kanssa toimialan kehittämiseksi kestävällä tavalla.
  • Missio: Turun Matkailuakatemian toimijat, matkailuelinkeino ja julkinen sektori tiivistävät keskinäistä yhteistyötään tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön avulla.
  • Tavoitteet: Turun Matkailuakatemian jäsenkorkeakouluista valmistuu vuosittain alaa kehittäviä matkailualan opinnäytetöitä, tutkimuksia ja väitöskirjoja. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti matkailualalle erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Turun Matkailuakatemian piirissä tuotetaan kansainvälisesti referoitavaa ja alueellisesti hyödynnettävää matkailututkimusta. Tavoitteena on tiivistää Turun Matkailuakatemian jäsenten TKI- ja hankeyhteistyötä, joka nousee elinkeinon tarpeista. Tavoitteena on vakiinnuttaa tiivis yhteistyörakenne matkailututkimuksen ja -koulutuksen, julkisen ja yksityisen sektorin välillä.