Historiaa

Vuonna 2004 viiden turkulaisen korkeakoulun edustajat istuivat saman pöydän ääreen tavoitteenaan löytää synergiaa koulutusyhteistyöstä. Avainsanoja tuolloin olivat matkailu ja kulttuuri. Haasteita yhteistyölle on vuosien mittaan riittänyt: erilaiset toimintakulttuurit, jatkuva muutostila, saman kielen ja yhteisten kokousaikojen löytäminen. Positiivista on kuitenkin ollut aina innostus, joka yhdistää kaikkia toimijoita sekä yhteinen tahtotila yhteistyön saavuttamiseksi.

Varsinais-Suomen koulutus- ja tutkimustoiminta matkailun, kulttuurin sekä liiketoiminnan alalla on kaksikielistä. Matkailualan yliopisto-opetuksesta sekä -tutkimuksesta vastaavat matkailun verkostoyliopistossa toimivat Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Ammattikorkeakoulutasoisesta matkailun opetus- ja soveltavasta tutkimustoiminnasta vastaavat Turun ammattikorkeakoulu ja Yrkehögskolan Novia. Lisäksi toiminnassa mukana on Humanistinen ammattikorkeakoulu sekä myöhemmin mukaan liittynyt Satakunnan ammattikorkeakoulu. 

Koulutusyhteistyöryhmänä aloittanut Turun Matkailuakatemia keskittyy koulutusverkkojen kehittämiseen. Tavoitteena on yhdessä löytää uusia innovatiivisia toimintamalleja. Asiakkaan eli opiskelijan näkökulma ja tarpeet kulkevat toiminnassa punaisena lankana. Aina ei opiskelija kuitenkaan ole ainoa asiakkaamme – myös alueen yrittäjät ja muut yhteistyökumppanit on pitänyt säilyttää mielessämme toimintaa suunnitellessamme. Vahvuuksina ryhmässämme ovat mm. laaja edustus Turun korkeakouluista, monipuolinen asiantuntemus ja taustat, erilaisuus, josta syntyy vahvaa osaamista sekä kaksikielisyys.