Yrkeshögskolan Novia

En högklassig dynamisk högskola

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande och en personalstyrka som består av ca 320 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk.

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning för våra examensstuderande samt fortbildning. Vi bedriver FUI-verksamhet som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Examensstuderande 4 500                        Medarbetare 320
Institutioner 5                                              

Yrkeshögskolan Novia har en stark roll vad gäller projektverksamhet kring besöksnäringen som en del av regional utveckling.

Målsättningen är att genom samarbete med företag, organisationer och offentlig sektor kunna bidra till att regionen behåller och utvecklar sin attraktionskraft som destination. Turismnäringen som en attraktiv arbetsmiljö bör också utvecklas.  

Aktiviteter som ger synlighet på EU-nivå har Yrkeshögskolan Novia genom flera olika projekt.