Matkailun tulevaisuusnäkymiä Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia

 

Matkailun tulevaisuusfoorumin työ on sittemmin jatkunut yhteistyössä Varsinais-Suomen Ennakointiakatemian kanssa. 

Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia on eri ammatti- ja toimialojen rajoja ylittävä yhteistyöverkosto, joka yhdistää osaamis- ja koulutustarpeen ennakointiin käytettävät voimavarat maakunnassa. Verkostossa ovat tässä vaiheessa mukana Turun AMK, Turun yliopisto, toisen asteen ammatillista koulutusta edustavia oppilaitoksia, Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Varsinais-Suomen yrittäjät ja Turun kauppakamari. Kehittämistyössä on myös aktiivisesti mukana n. 25 varsinaissuomalaista yritystä eri toimialoilta.

Ennakointiakatemian tavoitteena on nostaa Varsinais-Suomen yritysten ja koulutusorganisaatioiden osaamisen tasoa osaamis- ja koulutustarpeen ennakoinnissa ja vahvistaa maakunnan yritysten tulevaisuudennäkymiä koskevan ennakointitiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Maakunnan kärkiklustereiden (mm. meri-, konepaja- ja autoteollisuus- sekä ohjelmistoala) yritykset toimivat tässä kehittämistyössä edelläkävijöinä. Lue lisää

Rehtori Vesa Taatila avasi ennakointifoorumin 12.11.2014
Petri Holmen (Lyyti Oy) herätteli miettimään matkailun tulevaisuutta

MISTÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄT VARSINAIS-SUOMEN MATKAILUUN?

 

Matkailukoulutuksen alueellinen tulevaisuusfoorumi kokoontui ensi kertaa 12.11.2014 Turun ammattikorkeakoulussa. Tilaisuus oli osa ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton koordinoimaa toimialakohtaista ennakointia, jolla tuetaan potentiaalisten kasvualojen kehitystä ja vaikutetaan esimerkiksi Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2015 – 2020

 

 

 

12.11.2014 Tilaisuuden materiaalit löydät vasemmalta palstalta