Åbo Akademi

 

Åbo Akademi har som uppdrag att tillgodose den svenskspråkiga befolkningens behov av utbildning och forskning i Finland. Universitetet är grundat 1918 och förstatligat 1981. Åbo Akademi har verksamhet i Åbo, Vasa, Jakobstad och Helsingfors. Undervisningen och forskningen är fördelad mellan tre olika institutioner; fakultetsområdet för humaniora, pedagogik och teologi, samhällsvetenskapliga fakultetsområdet och fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik.

Vid Åbo Akademi kan studier i turism avläggas inom det tvärvetenskapliga studieprogrammet, Nätverksuniversitetet för turismstudier, som koordineras vid Itä-Suomen yliopisto. Mera information: http://www.funts.fi/.

Avtalet om flexibel studierätt som finns mellan Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Yrkeshögskolan Novia och Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy möjliggör studier i turism vid de andra läroinrättningarna.