Turun yliopisto

Monialainen ja moni-ilmeinen yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö - kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Turun yliopistossa on kahdeksan tiedekuntaa. Korkeatasoinen, monialainen tutkimus on Turun yliopiston toiminnan perusta. Yliopistossa edistetään vapaata tutkimusta ja tieteellistä sivistystä.

Matkailun opetus ja tutkimus Turun yliopistossa

Matkailututkimus on monitieteistä, joten matkailua opetetaan ja tutkitaan monissa Turun yliopiston tiedekunnissa ja yksiköissä, esimerkiksi Historian. kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, sekä Turun kauppakorkeakoulussa. 

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella tutkitaan ja opetetaan matkailun historiaan ja kulttuurimatkailuun liittyviä teemoja. Lisäksi matkailu on keskeisessä roolissa Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa, jonka Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen (25 op) on koottu yliopiston eri yksiköiden opintojaksoja.

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulun matkailuopinnot on koottu Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuudeksi (25 op), jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelija matkailututkimuksen ja matkailuelinkeinon käsitteisiin ja ajatustapoihin. Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta opintojaksosta Johdatus matkailuliiketoimintaan (3 op) sekä markkinoinnin, talousmaantieteen ja taloussosiologian matkailuun liittyvistä opintojaksoista. Osa opintokokonaisuuden kursseista kuuluu myös Turun yliopiston Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen.