Turun yliopisto

Monialainen ja moni-ilmeinen yliopisto

Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän aktiivinen akateeminen yhteisö - kansainvälinen tutkimusyliopisto, laadukkaan suomalaisen korkeakoulutuksen tarjoaja ja kehittäjä sekä alueensa vahva suunnannäyttäjä. Turun yliopistossa on kahdeksan tiedekuntaa. Korkeatasoinen, monialainen tutkimus on Turun yliopiston toiminnan perusta. Yliopistossa edistetään vapaata tutkimusta ja tieteellistä sivistystä.

Matkailun opetus ja tutkimus Turun yliopistossa

Matkailututkimus on monitieteistä, joten matkailua opetetaan ja tutkitaan monissa Turun yliopiston tiedekunnissa ja yksiköissä, esimerkiksi Historian. kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella, Turun kauppakorkeakoulussa sekä  Brahea-keskuksessa. 

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella tutkitaan ja opetetaan matkailun historiaan ja kulttuurimatkailuun liittyviä teemoja. Lisäksi matkailu on keskeisessä roolissa Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa, jonka Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen (25 op) on koottu yliopiston eri yksiköiden opintojaksoja.

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulun matkailuopinnot on koottu Matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuudeksi (25 op), jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelija matkailututkimuksen ja matkailuelinkeinon käsitteisiin ja ajatustapoihin. Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta opintojaksosta Johdatus matkailuliiketoimintaan (3 op) sekä markkinoinnin, talousmaantieteen ja taloussosiologian matkailuun liittyvistä opintojaksoista. Osa opintokokonaisuuden kursseista kuuluu myös Turun yliopiston Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen.

Brahea-keskus

Brahea-keskus toimii monitieteisessä ja kansainvälisessä Turun yliopistossa elinikäisen oppimisen palvelujen tuottajana ja asiantuntijayksikkönä.

Brahea-keskus järjestää yliopistotasoista täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta. Lisäksi Brahea toteuttaa elinikäisen oppimisen alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita. Se tuottaa myös palveluja projektimuotoiselle koulutus- ja hanketoiminnalle sekä kongressipalveluja yliopiston tiedeyhteisöille. Keskuksen tehtävänä on myös järjestää yliopiston henkilöstölle koulutusta erityisesti e-oppimisen aiheista.

Brahean toiminta tukeutuu monialaiseen tietoon ja tutkimustoimintaan. Se toteuttaa tehtäväänsä yliopiston tiedeyhteisöjen ja laajan yhteistyöverkoston kanssa.