På Svenska

Åbo Turismakademi grundades 2004 som ett nätverk för högre utbildning inom turism och kultur i Åboregionen.

Vår vision: Åbo Turismakademi är ett tvärfackligt nätverk som går i spetsen för turismrelaterad forskning och utbildar framtida turismproffs för både turismforskning och ledarskapskapsuppdrag. Dessutom samarbetar vi med den lokala turismnäringen för att utveckla Åboregionen på ett hållbart sätt.

Vår mission: Åbo Turismakademis medlemmar, turismnäringen och den offentliga sektorn samarbetar genom forskning, utbildning och nätverkssamarbete.  

Medlemmar i Åbo Turismakademi är: Åbo Universitet, Åbo Akademi, Åbo Yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia, Humak och Satakunnan ammattikorkeakoulu. För kontaktinformation klicka här