Humanistinen AMK (HUMAK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii Turussa, pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Turussa toimivan yksikön toimialat ovat kulttuurituotanto sekä järjestö- ja nuorisotyö. Kampuksemme sijaitsee Kakskerran saaressa, Harjattulassa. TKI-yksikkömme toimii ICT-talossa. Tutustu koulutustarjontaamme nettisivuillamme! Voit myös suorittaa kursseja avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Työelämäläheinen, valmentajuuteen perustuva pedagogiikkamme konkretisoituu pienprojekteissa, erilaisissa kehittämistehtävissä ja opinnäytetöissä, joita yksittäiset opiskelijat ja pienryhmät toteuttavat kumppaneidemme toimeksiannosta. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi pieniä selvityksiä, asiakastutkimuksia, viestintäsuunnitelmia tai vaikkapa sosiaalisen median kilpailujen ideointeja, jotka toteutetaan Humakin henkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden välisenä yhteistyönä.

Kulttuurituotannon TKI-työmme painopiste on luovien alojen ja muiden toi­mialojen rajapintayhteistyön kehittäminen. Olemme erityisesti kehittäneet luovan alan verkostotoimintaa ja luovia tiloja sekä pilotoineet monialaisia yhteistyökokeiluja esimerkiksi meri- ja metalliteollisuuden ja luovien alojen toimijoiden välillä. Meillä on myös pitkä kokemus neuvon­ta­työstä ja luovien alojen yrityshautomotoiminnasta.

Viimeaikaisia uusia avauksia rajapintayhteistyöhön on ollut Metsähallituksen kanssa yhteistyössä toteutettu ESR-rahoitteinen hanke Avohakkuista kaskenpolttajiksi - luovat alat väylänä uudenlaiselle metsäliiketoiminnalle. Tässä Mätäsmetäs-nimen saaneessa hankkeessa yhdistettiin suomalaisia luonto-, matkailu- ja kulttuurialoja ja etsittiin sitä kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Mätäsmetäs tarjosi erilaisia pelillisiä luontoelämyksiä sekä kehitti suomalaisten retkeilyalueiden palveluita ja tunnettuutta. 

Tällä hetkellä teemme kansainvälistä Lights On! -hanketta yhdessä Metsähallituksen, Riigimetsa Majandamise Keskuksen ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuurakadeemian kanssa. Hankkeen avulla elävöitetään yhteensä kahdeksaa kulttuurihistoriallista kohdetta Suomenlahden molemmin puolin. Menetelminä ovat erityisesti pelilliset sovellukset, mm. kännykkäapplikaatiot, joiden avulla vierailija pääsee suoraan tapahtumien keskipisteeseen. Hankkeeseen liittyy myös valaistuskilpailu sekä tapahtumia Suomen ja Viron tasavaltojen 100-vuotisjuhlien yhteydessä. 

Seuraa Humakia facebookissa, instagramissa ja twitterissä Humak @humanisti. Pääasiassa opiskelijoiden sosiaaliseen mediaan postaamia päivityksiä voi seurata: #vainhumakelämää