Humanistinen AMK (HUMAK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu, joka toimii Turussa, pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Turussa toimivan yksikön toimialat ovat kulttuurituotanto sekä järjestö- ja nuorisotyö. Kampuksemme sijaitsee Kakskerran saaressa, Harjattulassa. TKI-yksikkömme toimii ICT-talossa. Tutustu koulutustarjontaamme nettisivuillamme! Voit myös suorittaa kursseja avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

Työelämäläheinen, valmentajuuteen perustuva pedagogiikkamme konkretisoituu pienprojekteissa, erilaisissa kehittämistehtävissä ja opinnäytetöissä, joita yksittäiset opiskelijat ja pienryhmät toteuttavat kumppaneidemme toimeksiannosta. Toimeksiannot voivat olla esimerkiksi pieniä selvityksiä, asiakastutkimuksia, viestintäsuunnitelmia tai vaikkapa sosiaalisen median kilpailujen ideointeja, jotka toteutetaan Humakin henkilöstön, työelämän ja opiskelijoiden välisenä yhteistyönä.

Kulttuurituotannon TKI-työmme painopiste on luovien alojen ja muiden toi­mialojen rajapintayhteistyön kehittäminen. Olemme erityisesti kehittäneet luovan alan verkostotoimintaa ja luovia tiloja sekä pilotoineet monialaisia yhteistyökokeiluja mm. matkailun ja luovien alojen toimijoiden välillä. Meillä on myös pitkä kokemus neuvon­ta­työstä ja luovien alojen yrityshautomotoiminnasta (Creve). 

Uusimpia esimerkkejä matkailualan kanssa tehtävästä kehittämisyhteistyöstä on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoittama Rural Explorer. Siinä kokosimme Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa Kaakkois-Suomen maaseudun matkailuyritysten käyttöön alueen historiaan ja nykypäivään liittyviä kiinnostavia ja yllättäviä tarinoita, johin on yhdistetty paikkatietoa. Hankkeessa aktivoitiin matkailuyrityksiä monipuolistamaan matkailijoille suunnattua sisältötarjontaansa yhdistämällä tuotteisiinsa ja palveluihinsa tarinallisuuden avulla kulttuurin, historian ja luonnon elementtejä.

Seuraa Humakia facebookissa, instagramissa ja twitterissä Humak @humanisti. Pääasiassa opiskelijoiden sosiaaliseen mediaan postaamia päivityksiä voi seurata: #vainhumakelämää