Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)

Matkailun koulutus


Pori
Matkailuliiketoiminta | Restonomi (AMK) | 210 opintopistettä 
3,5 vuotta | Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
https://www.samk.fi/opiskelu/hae-opiskelijaksi/amk-tutkinto/matkailu/

Pori
International Tourism Management | Bachelor of Hospitality Management | 210 ECTS | 3,5 years
https://www.samk.fi/en/education/bachelor-degree/international-tourism-management/

Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuosittain restonomi-opintonsa aloittaa 50-60 opiskelijaa.

Matkailun koulutuksessa opetus yhdistyy vahvasti käytännön työelämään ja yritystoimintaan. Opintojaksoilla tehdään yhteistyötä alueen organisaatioiden ja matkailuhankkeiden kanssa.

Tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat sisältävät mm. seuraavia opintoja:

  • matkailuliiketoiminnan johtaminen
  • kestävän matkailun kehittäminen
  • matkailuelämysten tuottaminen ja markkinointi
  • matkailukohteen kehittäminen ja markkinointi
  • merellinen matkailu
  • luonto hyvinvoinnin ja liiketoiminnan perustana
  • yrittäjyys

Opintojen tavoitteet:

  • elämyksellisten, kestävän kehityksen mukaisten ja helposti ostettavien matkailupalveluiden suunnittelu ja kehittäminen
  • matkailualan liiketoiminnan hallinta
  • toimiminen matkailuteollisuuden erilaisissa toimintaympäristöissä asiakkaan tarpeet huomioiden

Restonomiopiskelijoita kannustetaan opiskelijavaihtoon ja opintoihin kuuluvan harjoittelun voi tehdä ulkomailla. Esimerkkejä opiskelijoiden kokemuksista voit lukea SAMKin matkailun uutisista ja matkailun opiskelijoiden blogista

Osan opinnoista voi suorittaa myös SAMK EduTravel -incoming matkatoimistossa

Satakunnan ammattikorkeakoulussa panostetaan vahvasti myös matkailun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ammattikorkeakoulussa toimii Matkailun kehittämiskeskus, joka keskittyy matkailuelinkeinon liiketoimintaosaamisen, tuotteiden ja palvelujen sekä yrittäjyyden kehittämiseen. Tärkeitä aihealueita ovat alueellisten yritysverkostojen luominen ja koordinointi, yritysten kilpailukyvyn parantaminen erilaisten yrittäjyyden muotojen ja tuotettavien palvelujen kautta (kuten Green Care -yrittäjyys) sekä matkailuyrittäjien liiketoiminnan eri osa-alueiden (tuotteistaminen, laatu, myynti ja markkinointi) kehittäminen.  Tärkeitä hyödynnettäviä resursseja ovat maaseudun vetovoimatekijät (luonto, lähiruoka), ja näihin liittyvien palvelujen kehittäminen kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäväksi voimavaraksi (esteettömyys/saavuttavuus, luonnon elvyttävyys, lähiruoka osana hyvinvointia). Toiminnassa korostuu asiakaslähtöisyys eli liiketoiminnan kehittäminen asiakasymmärrystä hyödyntämällä.


YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.