Toiminta

Tavoitteet

- Turun Matkailuakatemia pyrkii tiivistämään alueen korkeakoulujen, matkailuelinkeinon ja julkisen sektorin keskinäistä yhteistyötä tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön avulla. 

- Turun Matkailuakatemian jäsenkorkeakouluista valmistuu vuosittain useita kymmeniä matkailualan opinnäytetöitä. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti matkailualalle erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

- Turun Matkailuakatemian piirissä tehdään kansainvälisesti merkittävää matkailututkimusta, jota voidaan hyödyntää myös alueellisessa matkailun kehittämisessä. Myös matkailuaiheisia väitöskirjoja valmistuu.

- Turun Matkailuakatemia tiivistää jäsenten tutkimus-, kehitys- ja innovointiosaamista (TKI) sekä hankeyhteistyötä, joka nousee elinkeinon tarpeista. Tavoitteena on vakiinnuttaa tiivis yhteistyörakenne matkailukoulutuksen ja -tutkimuksen sekä matkailualan yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä. 

- Matkailuakatemia tuo näkyväksi jäsenkorkeakoulujen matkailuun liittyvää koulutustarjontaa ja pyrkii helpottamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintojaksoja eri korkeakouluista. Lisäksi Matkailuakatemia järjestää yhteisiä seminaareja ja tilaisuuksia, joihin kaikkien jäsenyhteisöjen matkailuopiskelijat voivat osallistua.

- Turun Matkailuakatemia tukee Turun alueellisen matkailun kehitysyksikön toimintaa ja sitoutuu yhteistyöhön sen kanssa. Matkailukoulutusta ja tutkimusta kehitetään yhdessä alueelliset painopisteet huomioon ottaen.