Toiminta

  • Visio: Turun Matkailuakatemia on osaava ja monialainen matkailututkimuksen ja -koulutuksen tuottaja, joka työskentelee tiiviissä yhteistyössä matkailuelinkeinon kanssa toimialan kehittämiseksi kestävällä tavalla.
  • Missio: Turun Matkailuakatemian toimijat, matkailuelinkeino ja julkinen sektori tiivistävät keskinäistä yhteistyötään tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön avulla.
  • Tavoitteet: Turun Matkailuakatemian jäsenkorkeakouluista valmistuu vuosittain alaa kehittäviä matkailualan opinnäytetöitä, tutkimuksia ja väitöskirjoja. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti matkailualalle erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Turun Matkailuakatemian piirissä tuotetaan kansainvälisesti referoitavaa ja alueellisesti hyödynnettävää matkailututkimusta. Tavoitteena on tiivistää Turun Matkailuakatemian jäsenten TKI- ja hankeyhteistyötä, joka nousee elinkeinon tarpeista. Tavoitteena on vakiinnuttaa tiivis yhteistyörakenne matkailututkimuksen ja -koulutuksen, julkisen ja yksityisen sektorin välillä.

Tavoitteet

- Turun Matkailuakatemia pyrkii tiivistämään alueen korkeakoulujen, matkailuelinkeinon ja julkisen sektorin keskinäistä yhteistyötä tutkimuksen, opetuksen ja yritysyhteistyön avulla. 

- Turun Matkailuakatemian jäsenkorkeakouluista valmistuu vuosittain useita kymmeniä matkailualan opinnäytetöitä. Valmistuneet sijoittuvat pääasiallisesti matkailualalle erilaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

- Turun Matkailuakatemian piirissä tehdään kansainvälisesti merkittävää matkailututkimusta, jota voidaan hyödyntää myös alueellisessa matkailun kehittämisessä. Myös matkailuaiheisia väitöskirjoja valmistuu.

- Turun Matkailuakatemia tiivistää jäsenten tutkimus-, kehitys- ja innovointiosaamista (TKI) sekä hankeyhteistyötä, joka nousee elinkeinon tarpeista. Tavoitteena on vakiinnuttaa tiivis yhteistyörakenne matkailukoulutuksen ja -tutkimuksen sekä matkailualan yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä. 

- Matkailuakatemia tuo näkyväksi jäsenkorkeakoulujen matkailuun liittyvää koulutustarjontaa ja pyrkii helpottamaan opiskelijoiden mahdollisuuksia valita opintojaksoja eri korkeakouluista. Lisäksi Matkailuakatemia järjestää yhteisiä seminaareja ja tilaisuuksia, joihin kaikkien jäsenyhteisöjen matkailuopiskelijat voivat osallistua.

- Turun Matkailuakatemia tukee Turun alueellisen matkailun kehitysyksikön toimintaa ja sitoutuu yhteistyöhön sen kanssa. Matkailukoulutusta ja tutkimusta kehitetään yhdessä alueelliset painopisteet huomioon ottaen.