Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

Ajankohtaista

Early bird hinta on vielä voimassa 10.9.2021 asti, joten nappaa kiinni.
Saaristomeren saarien ja luotojen lukumäärän mukaan nimetty näyttely 40 000+ tuo yhteen saariston ihmiset, elämäntavan ja luonnon. Näyttely on täynnä hauskaa toiminnallista sisältöä, johon kaiken ikäisten kävijöiden on helppo tutustua. Vieraille tarjotaan elämyksiä, inspiraatiota sekä kohokohtia saariston tarjonnasta.
Idea digitaalisen alustatalouden ja elämystalouden edistämiseen Satakunnassa perustuu kahden yliopiston – Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksiköiden – tutkimusperustaiseen kehittämisyhteistyöhön, jossa on pilotoitu viimeisimpiä älyteknologioita ja niihin perustuvia palvelukonsepteja.  Digiluonto-sovellusta voidaan käyttää monenlaisissa matkailun ja kulttuurin palveluissa. Satakuntalaisia yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan hyödyntämään sovellusta, jotta ne pystyisivät tarjoamaan entistä houkuttelevampia, uusia ja vetovoimaisia elämyksiä.
Pandemian aika ajoi matkailualan kriisiin, mikä näyttäytyi myös Turun matkailuakatemian toiminnassa. Viimeisen vuoden aikana akatemian toiminta siirtyi käytännössä kokonaan verkkoon. Toiminta oli kylläkin varsin aktiivista, mistä voi lukea lisää tällä sivustolla.
Maija Mäki selvitti väitöstutkimuksessa, miten arkeologista kulttuuriperintöä on tuotteistettu matkailuun 2000-luvun Suomessa ja millaista matkailu tulevaisuudessa voisi olla. Tutkimus osoitti, että arkeologisille maastokohteille suuntautuvaa matkailua tulee kehittää paikallislähtöisesti ja että se vaatii monialaista yhteistyötä. Kuntien tuki on kohteille tärkeää, mutta matkailun kehittämisessä keskiöön nousevat pienyritykset.
Koronapandemia on vaikuttanut nopeasti matkailualan koulutukseen ja tutkimukseen. Korkeakou-luissa siirryttiin keväällä 2020 etäopetukseen, ja tällä linjalla jatketaan todennäköisesti vielä aina-kin tulevan kevään ajan. Opetuksen sopeuttaminen niin sanottuun uuteen normaaliin on vaatinut niin opettajilta kuin opiskelijoilta resilienssiä, joustavuutta. Korkeakouluissa on kuitenkin tartuttu koronahaasteeseen myös tutkimuksen ja opinnäytetöiden avulla.
SAMKin matkailuliiketoiminnan tutkimusryhmän hanke merellisen matkailun osaamisen kehittämiseksi hyväksyttiin rahoitettavaksi Erasmus+ -ohjelman strategisten kumppanuushankkeiden haussa kevään 2020 hakukierroksella. Kyseinen hanke ”Sector-specific skills development in coastal and maritime tourism (Skills4CMT)” tähtää matkailukoulutuksen laadun ja digitalisaation kehittämiseen merellisessä kontekstissa.
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa olemme huolissamme pandemian vaikutuksista luovien alojen toimintaedellytyksiin. Monialaiseen tuottajaosaamiseemme kuuluu nopea reagointi yhteiskunnallisiin muutoksiin ja toimintaedellytysten hyvä mahdollistaminen muutosprosesseissa. Tämän vuoksi tarjoamme kulttuurituotannon opiskelijatyöresurssia alan käyttöön etenkin harjoittelujen, mutta myös innovointiprojektien sekä kehittämistöiden muodossa kevääksi 2021. Olemme valmiit suuntaamaan merkittävän osan opiskelijoiden työpanoksesta tämän akuutin kriisin ratkaisemisen tueksi. Verkostomaisen toimintamallimme ja verkko-opiskelumahdollisuuksien johdosta opiskelijat asuvat eri puolilla Suomea, joten apua voidaan tarjota myös kampuspaikkakuntiemme (Jyväskylä, Kauniainen ja Turku) ulkopuolella. 
Tervetuloa kuuntelemaan gradut ja opparit estradilla VII -tilaisuutta 8.12.2020 klo 12.30 - 15.00 Zoomin välityksellä
Liiketoimintansa luonnon resurssien kestävän hyödyntämisen ympärille luoneet mikroyrittäjät ovat saamassa markkinoilta yhä enemmän jalansijaa. Nämä yrittäjät tarvitsevat kuitenkin lisää liiketoimintaosaamista, jotta innovatiivisista ideoista jalostuisi kannattavaa liiketoimintaa ja kysyntään vastaavaa tuotetarjontaa.
RSS ATOM