Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

Ajankohtaista

Satakunnassa käynnistyvän BlueSata-hankkeen tavoitteena on aktivoida vesistöissä tapahtuvaa palveluliiketoimintaa ja rohkaista yrittäjiä hyödyntämään vesistöjen liiketoimintamahdollisuuksia. Syyskuussa 2017 käynnistyvä, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke tukee alan kehittymistä ja uudistumista monipuoliseksi kasvusektoriksi maakunnassa. Hanke lisää myös tietoa sinisen biotalouden palveluista Satakunnassa sekä edesauttaa uudenlaisen yhteistyön syntymistä alan sisälle. Vesistöjen matkailukäytön aktivointi on osa hanketta.
Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kulttuurituotannon koulutusohjelmasta on valmistunut matkailun kehittämiseen liittyviä opinnäytetöitä:
Turun yliopiston kansatieteen opiskelijoiden Visit Turulle toteuttama Culture Walk -kävelykierros on omatoimimatkailijoille suunnattu kävelykierros, johon sisältyy turkulaisten arkeen kuuluvia kohteita ja nähtävyyksiä eri puolilta Turkua. Kohteiksi valittiin erityisesti nähtävyyksiä, joita turisteille ei välttämättä normaalisti osattaisi suositella. Kohteet sijaitsevat Visit Turun Food Walk -ravintolakohteiden läheisyydessä. Culture Walk lanseerataan Sirkkalan kampuksella Minervan Tempo-salissa 23.5. klo 12 eteenpäin. Lanseeraustilaisuudessa opiskelijat kertovat projektista ja tarjolla on myös pientä purtavaa.
Research and Analysis Centre TAK is recruiting one or two part-time research interviewers to work at Turku passenger harbour and airport. - Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy hakee yhtä tai kahta osa-aikaista tutkimushaastattelijaa Turun satamassa ja lentokentällä toteutettaviin matkailijahaastatteluihin.
Keskisen Itämeren matkailun liiketoimintaosaamista linjaava ja kehittävä hanke ”Boosted” on alkanut! Hanke on kolmen maan (Suomen, Viron ja Latvian) yhteishanke, jossa ensin tutkitaan ja yhtenäistetään matkailuliiketoiminnan osaamistarpeita alueella. Tämän pohjalta luodaan opetussuunnitelma, joka myös pilotoidaan kuuden alueen korkeakoulun toimesta. Lisätietoa hankkeesta löytyy sivuilta: www.projectboosted.eu
Heritage, Tourism and Hospitality (HTHIC) on kansainvälinen, monitieteinen sekä tutkijoiden että kulttuurin- ja matkailunalan toimijoiden kokoontuminen, joka tänä vuonna pidetään Porin yliopistokeskuksessa 27.-29. syyskuuta, Turun kauppakorkeakoulun KTT Arja Lemmetyisen toimiessa konferenssin paikallisena pääjärjestäjänä yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyökumppaneina ja kokoontumisen vierailukohteina toimivat mm. Satakunnan Museon Rosenlew-museo, A. Ahlström Oy:n Ruukkialue Noormarkussa sekä Rosenlew-yhtiön vanha, nyt entisöitävä pääkonttori Etelärannassa, Porin keskustassa.
Alkamassa Itä-Suomen yliopistossa
Kansainvälinen Heritage, Tourism and Hospitality -konferenssi Porin yliopistokeskuksessa 27.–29.9.2017
Pohjoismaisen matkailututkimuksen 25-vuotisjuhlasymposium toi Turkuun noin 170 matkailututkijaa. Konferenssi oli todella kansainvälinen, sillä osallistujista 70 prosenttia tuli ulkomailta, suurin osa pohjoismaista, mutta kaukaisimmat osallistujat olivat Uudesta Seelannista, Australiasta ja Yhdysvalloista.
Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoiman BOOSTED-projektin tavoitteena on yhdenmukaistaa ja kehittää matkailun liiketoimintaosaamista Itämeren alueella, jotta Itämeren kilpailukyky ja vetovoima yhtenäisenä matkailukohteena vahvistuu.
RSS ATOM