Tervetuloa! Välkommen! Welcome!

Ajankohtaista

Hyvinvoinnin Välitystoimisto on osaamis- ja innovaatioverkosto, jonka tavoitteena on kehittää osallistavan taiteen tuotantoa ja markkinoita kokoamalla ensimmäistä kertaa taiteilijat, tuottajat sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset yhteen.
TEM ja Visit Finland järjestivät Matkailutilastot ja -trendit aamupäivän 20.3.2015
Syksyn 2014 aikana Turun yliopistossa on valmistunut kaksi matkailuaiheista väitöskirjaa. Elokuussa FM Tuomas Hovi puolusti folkloristiikan alaan kuuluvaa väitöstutkimustaan ”Kulttuuriperintöä fiktion kautta. Dracula-turismi Romaniassa”. Marraskuussa puolestaan tarkastettiin KTM Juulia Räikkösen talousmaantieteen alaan kuuluva väitöstutkimus ”Elämyksiä elämääsi – Matkanjärjestäjien ja matkaoppaiden rooli valmismatkakokemusten luomisessa ja johtamisessa”.
Developing a Competitive Health and Well-being Destination auttaa matkailukohteita kehittämään toimintaansa.
SAMK osallistuu Itä-Suomen yliopiston vetämään hankkeeseen matkailun sähköisen liiketoiminnan koulutuskokonaisuuden luomiseksi Suomeen. Mukana on myös suuri joukko matkailua opettavia ammattikorkeakouluja Suomesta.
Satakunnan ammattikorkeakoulu kartoitti esiselvitys- ja tiedotushankkeessaan (1.9.2013-30.10.2014/Maaseuturahasto) Green Care -toimintaa Satakunnassa. Green Care -toiminta on luonnon tavoitteellista hyödyntämistä ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
Maaseutumatkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyötä, tiedonvälitystä sekä liiketoimintaosaamista kehitetään Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeessa (1.9.2013-31.12.2014/Maaseuturahasto). Hanke nivoo yhteen sirpaleista maaseutumatkailun kenttää Satakunnassa
Matkailun alueellinen tulevaisuusfoorumi kokoontui ensi kertaa 12.11.2014 Turun Matkailuakatemian kutsusta. Varsinais-Suomen matkailualan koulutuksen ennakointi on osa ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton koordinoimaa toimialakohtaista ennakointia, jolla tuetaan potentiaalisten kasvualojen kehitystä ja vaikutetaan esimerkiksi Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2015 – 2020.
Seminaari pidettiin 25.11.2014 Turun ammattikorkeakoulussa. Paikalla oli niin opiskelijoita kuin opettajiakin kuuntelemassa mainioita esityksiä.
Matkailun alueellinen tulevaisuusfoorumi kokoontui ensi kertaa 12.11.2014. Järjestäjien tavoitteena oli saada paikalle mahdollisimman paljon sellaisia yrityksiä ja organisaatioita, joille matkailijat ovat merkittävä asiakasryhmä.
RSS ATOM