BrandDay Turku2011-seminaarin materiaalit ladattavissa

29.9.2011
Mitä opittavaa suomalaisilla on maailman TOP10-brändeistä? Entä kulttuurikaupunki Turku? Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että brändin avulla voidaan saada huomattavaa taloudellista arvoa yrityksille ja niiden tuotteille. Brändinrakennuksen haasteita ja mahdollisuuksia esiteltiin BrandDay – Turku2011 -seminaarissa perjantaina 16.9.

BrandDay – Turku2011 -seminaari keräsi lähes 70 opiskelijaa, yrittäjää ja alan kehittäjää  Turun kauppakorkeakouluun. Päivän aloitti brändimarkkinoinnin erityisasiantuntija Dr. Nicholas Adjouri, joka on Berliinissä toimivan kan­sainvälisen bränditoimiston Adjouri GmbH:n toimitusjohtaja. Kotimaassaan Adjouri on opet­tanut brändiviestintää Göttingenin yliopistossa sekä mediajohtamista Berliinin teknillisessä yli­opistossa. Hän on julkaissut myös useita yrityskuvan suunnittelua ja brände­jä käsitteleviä teoksia mm. matkailuun liittyen.

Toisena puhujana esiintyi KTT Ulla Hakala Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Hän on tutkinut muun muassa globaalien brändien pääomaa ja brändi­en kulttuurista merkitystä. Uusimpana tutkimusalueena on paikan brändäys, jota hänen BrandDay-alustuk­sensa myös käsitteli.

Väitöskirjaansa aiheesta työstävä tohtoriopiskelija Janne Lindstedt käsitteli esityksessään kulttuurikaupunkibrändin rakentamista, aihetta joka kaupunkikontekstissa on kohonnut eräänlaiseksi brändinrakennuksen megatrendiksi. Turku – Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011 – pyrkii kyseisen trendin aallonharjalle, ja brändityön lähtökohdissa on havaittavissa kansallisesti ainutlaatuista potentiaalia. Toisaalta myös haasteet ovat mittavia. Esityksessään Lindstedt tarkasteli Turun tilannetta brändinrakennuksen sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta.

Edellä mainittujen puhujien lisäksi seminaarissa kuultiin brändeihin ja brändäämiseen liittyviä case-puheenvuoroja muun muassa Oulusta, Tallinnasta, Turusta ja Itämeren alueen yhteismarkkinoinnista. Seminaarin päätteeksi osallistujat jatkoivat aiheen käsittelyä työpajoissa.

Seminaarin järjestivät:
Turun Matkailuakatemia ja Turku Touring / Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus (OSKE).