Tarjolla opinnäytetyön/gradun aiheita

5.12.2012

Matkalla Kustavissa -hanke etsii tekijöitä

 

  • Matkailuyrittäjien kumppanuusverkoston toimintamallin luominen (esim. matkailuyrittäjien yhdistys, osuuskunta, osakeyhtiö jne. ja ko. verkoston tehtävät ja toimintamalii)
  • Kustavin matkailuyritysten markkinointi- ja myyntikanavien kehittäminen

Lisätiedot ja yhteydenotot

Telle Tuominen

Turun ammattikorkeakoulu

Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

telle.tuominen@turkuamk.fi