Matkalla Kustavissa -hanke kehittää saariston kuningaskunnan matkailua

31.5.2013

Huhtikuusta 2012 vuoden 2013 loppuun jatkuva Matkalla Kustavissa -hanke tukee Kustavin matkailustrategian (2012 – 2016) tavoitteita, joita ovat mm. sesongin pidentäminen, palvelujen laadun parantaminen ja ryhmätarjonnan tuotteistaminen.

Hankkeen tuloksena Kustavi-brändi kumpuaa kunnalle nimensä antaneesta kuningas Kustaa III:sta. ”Kustavi – saariston kuningaskunta” -slogan, saariston värimaailma eli meren sininen, auringon keltainen, talonpoikaisveneiden purjeen vaalea beige sekä tarinat Vanhasta Postitiestä, laivanrakennuksesta ja kalastuksesta tulevat jatkossa ryydittämään Kustavin markkinointia ja kesän 2013 kynnyksellä avattavaa matkailupalveluiden Internet-sivustoa www.visitkustavi.fi

Palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen luodaan useamman yrittäjän yhdessä paketoimaa uutta matkailutarjontaa mm. TYHY-ryhmille, senioreille ja kalastuksesta kiinnostuneille yritysryhmille. Ruokaa ja Kädentaitoja -messut toteutetaan osana hanketta kesäkauden matkailun avajaistapahtumana ja samalla mallinnetaan tapahtumajärjestämistä käsikirjaksi muidenkin tapahtumien käyttöön. Halukkaille yrityksille laaditaan kestävän kehityksen toimenpide-ehdotuksia ja vastuullisuus nostetaan myös markkinointiviestintään. Yritysten saavutettavuutta parannetaan kartoittamalla uusia myynti- ja markkinointikanavia. Hanke tukee paikallisten toimijoiden yhteistyön tiivistymistä ja tavoitteena on, että Kustaviin syntyisi järjestäytynyt matkailutoimijoiden verkosto, joka hankkeen päättymisen jälkeen jatkaa kehittämistyötä ja ottaa suuremman vastuun koko Kustavin markkinointi- ja myyntitoimista.

Hankkeen keskeisenä toimintamallina on yhdistää uusinta tutkimustietoa käytännön kohde- ja yritystason kehittämiseen sekä hyödyntää monialaista osaamista työskentelemällä teemakohtaisissa kehittämistiimeissä. Työskentelyyn osallistuu paikallisia matkailun sekä luovien alojen yritysten edustajia, Turun AMK:n opetus- ja TKI-henkilöstöä sekä opiskelijoita erityisesti muotoilun, palveluiden tuottamisen ja johtamisen sekä kestävän kehityksen koulutusohjelmista. Myös asiakkaiden näkemyksiä sekä mainonnan ja palvelumuotoilun ammattilaisia kuunnellaan herkällä korvalla.

Telle Tuominen

Matkailun lehtori,

Turun ammattikorkeakoulu