Att lära turism i team

31.5.2013

Bild: YH Novia
Bild: YH Novia

”Andelslaget Toptimal består av en grupp turismstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Åbo. Via vårt företag Toptimal utövar vi våra studier så att vi når de kompetenser vi behöver för att bli yrkeskunniga restonomer. Arbetet är våra studier och våra studier är vårt arbete. Vi är teamföretagare som inte skyr hårt arbete och som lever för att skapa innovativa lösningar på både vardagliga och mer knepiga problem. Tillsammans bildar vi ett professionellt och mångkunnigt företag och vi är inte rädda för nya utmaningar. Vi är ett starkt team som är rikt på styrkor och har erfarenheter på många olika områden”

På ovanstående sätt beskriver andelslaget Toptimal sina turismstudier vid yrkeshögskolan Novia. Texten beskriver väl den sociokonstruktivistiska pedagogiska modell avdelningen TeamNovia i Åbo vid yrkeshögskolan Novia bedriver. Sociokonstruktivismen bygger på idén om att lärande sker då människor genom interaktion skapar kunskap

Utbildningsprogrammet för turism vid yrkeshögskolan Novia har sedan tre år tillbaka gått in för teaminlärning. Teaminlärning handlar om att organisera studerande i team på c. 20 personer, detta team upprätthåller sedan ett andelslag. Teamet arbetar under hela studietiden tillsammans och leds av en coach.

 Inom ramen för studierna genomför teammedlemmarna projekt med och för arbets- och näringslivet. Projektarbetet utgör ungefär en tredjedel av studierna. Studerande kontaktar potentiella uppdragsgivare för att marknadsföra sina projektidéer. Turismteamen har bl.a. ansvarat och genomfört en mängd evenemang för olika uppdragsgivare, utfört undersökningar för aktörer i turismbranschen, skapat marknadsföringsmaterial för företag och organisationer, ordnat seminarier o.s.v.   Den teoretiska kopplingen säkras bl.a. genom att teammedlemmarna läser in sig på de kompetenser projekten och läroplanen anger.

Utbildningsprogrammets mål med teaminlärning är att studerande skall bli självstyrda, ansvarstagande och kommunikativa och kunna fungera som innovativa ledare och utvecklare. Vi tror på att ge studerande mer ansvar och frihet för att de skall kunna utvecklas till verkligt självstyrda och ansvarstagande individer.

 

Anna Karin Abrahamsson

Programansvarig lektor

Utbildningsprogrammet för turism

http://toptimal.fi/