Opinnäytekilpailussa voitto Turun yliopistoon

11.11.2013

Suomen matkailututkimuksen seuran julkistamaan, vuosien 2012–2013 parhaan opinnäytetyön kilpailuun osallistui neljä hyvää opinnäytetyötä, jotka edustivat sekä tiedeyliopistoja että ammattikorkeakouluja eri puolilta Suomea. Töiden lukeminen ja valintaprosessi osoittautui kiinnostavaksi ja inspiroivaksi tehtäväksi.

Suomen matkailututkimuksen seuran valtuuttamana valitsin voittajaksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta Marina Kallbergin opinnäytetyön: Kestävät kunnat matkailussa. Kestävä kehitys matkailumarkkinoinnin kilpailukeinona Varsinais-Suomessa.

Voittajatyö erottui edukseen muitten hyvien töitten joukossa siinä, että se on relevantein Suomen matkailun kehittämisen näkökulmasta ja pohjaa vallitsevan megatrendin, kestävän kehityksen, entistä voimakkaampaan huomioimiseen matkailumme kilpailukeinona. Tutkimus on erittäin korkeatasoisesti toteutettu, looginen ja perusteellinen. Siinä tekijä on ansiokkaasti yhdistänyt Michael Porterin klassisen kilpailukeinostrategiamallin kestävän kehityksen ajattelumalliin ja soveltanut sitä matkailuun.

Useissa yliopistoissamme tehdään tänä päivänä tutkimusta matkailutulon kerrannaisvaikutuksista.  Esimerkkinä voidaan mainita tuore selvitysraportti, jonka Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on julkaissut kahdentoista Lapin kunnan matkailun talousvaikutuksia. Raportti esittelee kattavasti selvityksen, jonka keskeisimmät tulokset julkaistiin keväällä 2013 pidetyssä Lukuja matkailusta -seminaarissa. Selvitystä tulee pitää avauksena matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten kartoittamiseksi Lapissa. Raportin tuloksia hyödynnetään matkailualan kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Selvityksestä pyritään saamaan tietyin määrävälein toistettava. Jatkossa sitä on tarkoitus kehittää edelleen ja laajentaa kohdealuetta mahdollisesti uusilla kunnilla.  Selvitysraportti on luettavissa oheisen linkin kautta (linkki)

Myös Itä-Suomen yliopistossa on tehty tutkimusta matkailun paikallistaloudellisista vaikutuksista ja niiden mittausmenetelmien yhdistämisestä (Tahvainen, Vatanen & Komppula, Matkailututkimus 8:2, 40-64). Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä kollegani Ari Karppinen ja Saku Vähäsantanen ovat puolestaan kehittäneet tilastoperusteista taloustieteen menetelmiin perustuvaa mallia, jolla voidaan yhteneväisesti arvioida eri maakuntien, seutukuntien ja kuntien välitöntä, kerrannaista ja ennakoivaa matkailutulon ja -työllisyyden kehitystä ja niiden alueellista merkitystä. Tähän mennessä tutkimuksellisena kohdealueena ovat olleet Satakunta, sen seutukunnat (Pori, Rauma ja Pohjois-Satakunta) ja Porin seudun kunnat sekä Varsinais-Suomi, Turun seutu ja Lounais-Suomi.

Marina Kallbergin Pro gradu -työ täydentää erinomaisella tavalla edellä kuvattua, vireillä olevaa uutta empiiristä tutkimusta, ja olisi helposti toteutettavissa kuntapäättäjien keskuudessa eri maakunnissamme.  

Arja Lemmetyinen

Turun yliopisto / Porin yksikkö