Kansainvälisestä WelDest hankkeesta uutta tietoa hyvinvointimatkailusta

11.11.2013

Suomalaista hyvinvointia?
Suomalaista hyvinvointia?

Väestön ikääntyminen, elintasosairauksien lisääntyminen sekä kansalaisten kasvava terveystietoisuus heijastuvat vapaa-ajan hyvinvointia edistävien palvelujen nousevana kysyntänä. Yhä useampi on kiinnostunut käyttämään alan palveluja myös matkoillaan. Euroopan Unioni korostaa tärkeyttä kehittää kestäviä, korkealaatuisia ja erilaistuneita hyvinvointimatkailupalveluita ja – kohteita.

Turun ammattikorkeakoulun Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma vetää parhaillaan kaksivuotista WelDest (Health & Well-being in Tourism Destination) hanketta. Sen rahoitus tulee EU:n Erasmus/LLP -ohjelmasta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 456 289€. Hanke alkoi lokakuussa 2012 ja päättyy syyskuussa 2014.

Hankkeen tavoitteet:

  • Kartoittaa tutkimusvaiheessa olemassa olevia ja potentiaalisia hyvinvointimatkailukohteita, asiakkaiden niiltä toivomaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää palvelutarjontaa sekä asiakkaiden odotuksia toimintaympäristöön ja henkilöstön osaamiseen liittyen.
  • Tunnistaa ja vahvistaa potentiaalisia hyvinvointimatkailun liiketoimintamahdollisuuksia ja niitä tukevia innovaatiota.
  • Tuottaa virtuaalista oppimateriaalia hyvinvointimatkailukohteen kehittämisestä niin tutkintoon johtavaan koulutukseen kuin yritysten täydennyskoulutukseenkin.
  • Levittää hankkeen tuloksia niin elinkeinolle, alan kouluttajille kuin hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen käyttäjillekin.

Hankkeen tutkimusosio on juuri päättymässä ja tutkimustulokset julkaistaan vielä marraskuun 2014 aikana mm. hankkeen blogissa. Suomessa asiakaskyseelyyn vastasi peräti 2177 asiakasta. Kansaivälistä vertailupohjaa saamme Saksan, Tsekkien, Itävallan ja Englannin vastaavasta kyselystä. Tämän lisäksi kesän 2013 aikana tehtiin viisikymmentä asiantuntijahaastattelua, jotka myös tullaan raportoimaan marraskuun aikana. Seuraa siis blogiamme aktiivisesti!

 

Susanna Saari

Lehtori, projektipäällikkö

Turun ammattikorkeakoulu