MATKAILUKOULUTUKSEN ENNAKOINTITYÖ KÄYNNISTYI

12.12.2014

Matkailun alueellinen tulevaisuusfoorumi kokoontui ensi kertaa 12.11.2014 Turun Matkailuakatemian kutsusta. Varsinais-Suomen matkailualan koulutuksen ennakointi on osa ELY-keskuksen ja Varsinais-Suomen liiton koordinoimaa toimialakohtaista ennakointia, jolla tuetaan potentiaalisten kasvualojen kehitystä ja vaikutetaan esimerkiksi Valtioneuvoston koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2015 – 2020.

Matkailualan koulutustarpeen ennakoinnissa on tarkoitus kerätä tarpeita niin tutkintoon johtavan koulutuksen, täydennyskoulutuksen kuin kehittämishankkeidenkin näkökulmasta. Tulevaisuuden matkailualaa tarkastellaan laajasti kattaen alan moninaiset palvelut: majoitus-, liikenne-, ravintola-, ohjelma-, tapahtuma-, kongressi-, kulttuuri-, maaseutu-, ostosmatkailu-, matkanjärjestäjä-, matkatoimisto-, matkailun markkinointi-/myynti-/neuvonta-/opastus- yms. palvelut sekä matkailuyritysten tukipalvelut.

 

Tapaamisessa 12.11. valittiin edustajat asiantuntijaryhmään, joka kattaa eri matkailualan palvelusektoreita, koulutus- ja kehittämisorganisaatioita sekä Varsinais-Suomen seutukuntia. Toimintasuunnitelma tehdään tämän asiantuntijaryhmän ensimmäisessä kokouksessa vuoden 2015 alussa, mutta tarkoitus on jatkossa järjestää myös laajempia foorumeja ja kuunnella muutenkin herkällä korvalla kentän ajatuksia matkailualan koulutuksen kehittämiseksi.

 

 

Lisätietoja:

Telle Tuominen

Turun Matkailuakatemia/Turun ammattikorkeakoulu

telle.tuominen@turkuamk.fi

044-9074960