Sata matkaa maalle! Maaseutumatkailun kehittämistä koordinoidaan Satakunnan ammattikorkeakoulussa

12.12.2014

Maaseutumatkailuyrittäjien ja -toimijoiden yhteistyötä, tiedonvälitystä sekä liiketoimintaosaamista kehitetään Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihankkeessa (1.9.2013-31.12.2014/Maaseuturahasto). Hanke nivoo yhteen sirpaleista maaseutumatkailun kenttää Satakunnassa

.Hankkeen aikana järjestettiin useita erilaisia tilaisuuksia alueen maaseutumatkailutoimijoille eri puolilla maakuntaa. Hankkeessa muodostettiin laaja maaseutumatkailun yhteistyöverkosto, tiedotettiin seminaareissa valtakunnallisista ajankohtaisasioista, julkaistiin uutiskirjettä sekä tiivistettiin viestintää hanketoimijoiden välillä. Työpajoissa keskityttiin tuotteistamiseen, ja tuloksena syntyy vielä syksyn aikana yli kaksikymmentä uutta yhteistyötuotetta Satakunnan matkailumarkkinoille. Hankkeeseen osallistuneet maaseutumatkailuyrittäjät edustavat laajasti kaikkia matkailun osa-alueita: ruoka-, majoitus-, elämys- ja ohjelmapalveluita. Myös luovien ja hyvinvointialojen yrittäjiä on ollut innokkaasti mukana hankkeessa. Työpajoja järjestettiin myös kannattavuuden ja hinnoittelun teemoilla. Näistä työpajoista yrittäjät saivat konkreettisia työkaluja liiketoimintansa suunnitteluun.

 

Hankkeen tarpeen osoitti esimerkiksi se, että uutiskirjettä lähetään yli 600 osoitteeseen ja työpajoihin osallistui reilusti yli sata yritystä. Hanke tiivisti yhteistyötä myös kehittäjätahojen välillä: hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä muun muassa Satakuntaliiton, Satakunnan Yrittäjien matkailuhankkeen, Metsähallituksen ja maakunnan leader-toimintaryhmien kanssa.  Hankkeen aikana perustettiin Satakunnan matkailuyrittäjäyhdistys, josta myös tuli tärkeä yhteistyökumppani.  

 

Hankkeen muhkea loppujulkaisu julkaistaan joulukuussa 2014. Jatkoa maakunnalliselle maaseutumatkailun koordinointihankkeelle suunnitellaan.

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Soile Vahela, soile.vahela@samk.fi