Green Care -toiminta kiinnostaa yrittäjiä Satakunnassa

12.12.2014

Satakunnan ammattikorkeakoulu kartoitti esiselvitys- ja tiedotushankkeessaan (1.9.2013-30.10.2014/Maaseuturahasto) Green Care -toimintaa Satakunnassa. Green Care -toiminta on luonnon tavoitteellista hyödyntämistä ihmisten elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen Green Care -palveluita tuottamalla kiinnosti yrittäjiä runsaasti, ja maakunnassa on toiminnalle luontaiset edellytykset: yrittäjien kiinnostus, toimintaympäristö, tilat ja resurssit. Esiselvityksen mukaan Satakunnasta löytyy Green Care -toimintaa sekä sosiaali- ja terveysalalla (luontohoivan palvelut) että luontolähtöisissä hyvinvointimatkailu- ja virkistyspalveluissa (luontovoiman palvelut). Esimerkkejä Green Care -palvelupaketeista ovat Green Care -pyörä- ja kävelyretki, rauhoittumiseen ja voimaantumiseen liittyvät palvelut kuten naisten Green Care -voimapäivä, hiljentymispolku ja uusiutumisretki saaristoon. Satakunnassa myös joogataan luonnossa ja majoituksen ympärille on tuotettu runsaasti erilaisia hyvinvointipaketteja. Hankkeen aikana syntyi myös aktiivinen Green Care -yrittäjien verkosto.

 

Osaamisen kehittämisen haasteeseen SAMK tarjoaa avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa viiden opintopisteen Green Care -opintojakson toukokuussa sekä syksyllä 2015. Hankkeen tuloksista myös tarkemmin julkaisussa: Iijolainen, M. & Ruoho, J. (toim.) Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-141-9

 

Lisätietoja: projektipäällikkö Jaana Ruoho, jaana.ruoho(at)samk.fi.