Hyvinvointimatkailu TuAMKin osaamiskärjeksi

29.5.2015


Hyvinvointimatkailu on nostettu Turun ammattikorkeakoulun uuden strategian yhdeksi osaamiskärjeksi.

Vaikka restonomikoulutus Turun ammattikorkeakoulussa loppuu, matkailuosaaminen pysyy ja vahvistuu. Toukokuussa julkistetussa korkeakoulun uudessa strategiassa hyvinvointimatkailu on nostettu yhdeksi osaamiskärjeksi. Lehtorit Susanna Saari ja Telle Tuominen ovat vuosia kasvattaneet osaamistaan hyvinvointimatkailussa kansainvälisissä hyvinvointimatkailuhankkeissa ja uskovat, että monialaisesti osaamisia yhdistämällä voidaan puhaltaa uutta vauhtia hyvinvointimatkailuun Varsinais-Suomessa:

Hyvinvointimatkailun käsite on laaja ja kysynnän kasvu kansainvälisesti nopeaa. Suomella on tarjottavaa kansainvälisille matkailijoille niin lääketieteellisissä hoidoissa kuin fyysistä ja henkistä hyvinvointia edistävissä vapaa-ajan palveluissa. Esimerkiksi luontoliikunnan, hiljaisuuden, saunan ja puhtaan, paikallisen ruoan yhdistäminen hyvinvointi- ja liikuntateknologiaan sekä vaihtoehtoisiin hoitoihin tarjoaa paljon mahdollisuuksia matkailukohteille.

Turun ammattikorkeakoulu on Turun Matkailuakatemian kautta tiiviissä yhteistyössä myös muiden Lounais-Suomen korkeakoulujen kanssa. Esimerkiksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdään wellness-kulutukseen liittyvää tutkimusta ja Satakunnan ammattikorkeakoulu on kartoittanut green care -hankkeessaan luonnon hyödyntämistä elämänlaadun ja hyvinvoinnin edistämiseksi niin terveys- kuin matkailu- ja virkistyspalveluidenkin näkökulmasta. Työvoima- ja elinkeinoministeriö on asettanut tavoitteeksi nostaa Suomi hyvinvointimatkailun kärkimaaksi. Korkeakouluilla onkin erinomaiset valmiudet tukea alueen matkailu-, terveys- ja hyvinvointialan toimijoista tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoa Turun ammattikorkeakoulun uudesta strategiasta.