Matkailun gradut ja opparit estradilla IV - teemana toiminnallinen opinnäytetyö

20.11.2015
Turun Matkailuakatemian yhteinen tutkimusseminaari järjestettiin tiistaina 17.11.2015 Yrkeshögskolan Noviassa. Paikalla oli parisenkymmentä matkailun opinnäytetöistä kiinnostunutta opiskelijaa ja opettajaa.

Matkailuakatemian puheenjohtaja Juulia Räikkönen toivotti kaikki tervetulleiksi ja kertoi lyhyesti Matkailuakatemian toiminnasta. Matkailun gradut ja opparit estradilla -seminaari järjestettiin nyt jo neljännen kerran ja tämän vuoden teemana oli pohtia vähän uudenlaisia tapoja tehdä tutkimusta.

Minna Hautio Humakista kertoi siitä, miten toiminnallisen tutkimuksen keinoin organisaatioiden hiljaista tietoa voidaan käyttää kehittämistyössä hyväksi. Yhdessä pohdittiin toimintatutkimuksen dokumentointia ja keskusteltiin tutkijan roolista havainnoitsijana, tutkijana ja työntekijänä. Tämän jälkeen Anna-Karin  Abrahamsson kertoi, miten toimintatutkimus nivoutuu Novian opiskelijoiden arkeen ja opintoihin tiimityöskentelyssä ja erilaisissa projekteissa. Lisäksi Juulia Räikkönen kertoi tutkimushankkeesta, jossa opiskelijat merkitsivät muistiin kulutuskokemuksiin liittyviä tunteita Emotion Tracker -sovelluksen avulla ja miten uusia teknologioita voitaisiin laajemminkin hyödyttää matkailututkimuksessa.

Seuraavaksi opiskelijat pääsivät esittelemään omia opinnäytetöitään. Teija Alaraappana (Humak) kertoi mielenkiintoisia tuloksia tutkimuksestaan "AC/DC Hämeenlinnassa - Yleisötutkimus Kantolan tapahtumapuiston pilottikonsertista". Valtava yleisömäärä aiheutti monenlaisia ongelmia järjestelyissä, mutta kuitenkin katsojat olivat varsin tyytyväisiä konserttikokemukseen. Suvi Torikka (Humak) puolestaan kertoi aivan eri kokoluokan tapahtumasta, Lieto-viikosta, jota hän käsitteli opinnäytteessään "Paikallistapahtumien ja kolmannen sektorin kehittäminen taloudellisten haasteiden ja kuntaliitosten aikakautena  Case: Lieto-viikko". Molemmat vastailivat kysymyksiin muun muassa opinnäytetyön aiheen löytymisestä ja tilaustutkimuksen ja opinnäytetyön yhdistämisen haasteista.