Riihimäen lasimatkailu, Metsähallituksen kulttuurihistorialliset matkakohteet ja Tampereen Monitoimiareena kehittämisen kohteina

7.6.2017

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kulttuurituotannon koulutusohjelmasta on valmistunut matkailun kehittämiseen liittyviä opinnäytetöitä:

Rauhala, Annina: Suomalaisen lasimuotoilun tuotteistaminen kulttuurimatkailussa. Case: The Finnish Glass Design Tour to Riihimäki 

Annina Rauhalan opinnäytetyö käsittelee Riihimäen lasimatkailun kehittämistä. Toiminnallisessa opinnäytetyössä ideoitiin ja testattiin alueen käsityöläisten, matkailuyrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa uusi päiväretkituote, jolla halutaan houkutella tulevaisuudessa nimenomaan ulkomaalaisia, suomalaisesta designista kiinnostuneita matkailijoita Riihimäelle. Työn tilaajana oli Hämeen liitto ja se liittyi valtakunnallisen Culture Finland Häme -ohjelman käytännön toteutuksiin.

Salminen, Matilda: All Sports! Tampere. Monitoimiareenan mahdolliset urheilun suurtapahtumat 2020–2030

Matilda Salmisen opinnäytetyö esittelee 14 potentiaalista urheilun suurtapahtumaa, joita Tampereen kaupungilla on mahdollisuus hakea järjestettäväksi uuteen Monitoimiareenaan. Opinnäytetyössä tutkittiin ja valittiin tapahtumia niiden yleisen kiinnostavuuden ja järjestämisresurssien näkökulmasta. Tulokset koostettiin erilliseksi tapahtumasuunnitelmarungoksi, joka löytyy liitteenä työn lopusta. Työn tilaajana toimi Tampereen kaupungin keskustahanke. Työ suunniteltiin lisäksi vastaamaan myös Visit Tampere Oy:n tapahtumapalveluiden, Tampereen kaupungin suurtapahtumatyöryhmän sekä Monitoimiareenan organisaation tarpeita. 

Toskala, Maaria: Lights On! -valotapahtumat – tapahtumakonseptin variointi eri tuotantoekosysteemeihin

Maaria Toskala kehitti opinnäytetyössään neljä valoteemaista tapahtumaa kulttuurihistoriallisiin matkailukohteisiin. Toskala tutki työssään sitä, miten saman peruskonseptin tapahtuma muuttuu, kun se viedään erilaisiin ympäristöihin ja miten paikallinen toimintaekosysteemi siihen vaikuttaa. Lisäksi työssä kartoitettiin, miten kohteiden luonto- ja kulttuuriarvot vaikuttavat tapahtuman järjestämiseen. Työn tilaajana oli Metsähallitus ja Humanistinen ammattikorkeakoulu, tarkemmin näiden kahden organisaation hallinnoima suomalais-virolainen kehittämishanke Lights On!