BlueSata-hanke aktivoi vesistömatkailua

8.6.2017

Satakunnassa käynnistyvän BlueSata-hankkeen tavoitteena on aktivoida vesistöissä tapahtuvaa palveluliiketoimintaa ja rohkaista yrittäjiä hyödyntämään vesistöjen liiketoimintamahdollisuuksia. Syyskuussa 2017 käynnistyvä, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke tukee alan kehittymistä ja uudistumista monipuoliseksi kasvusektoriksi maakunnassa. Hanke lisää myös tietoa sinisen biotalouden palveluista Satakunnassa sekä edesauttaa uudenlaisen yhteistyön syntymistä alan sisälle. Vesistöjen matkailukäytön aktivointi on osa hanketta.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Satakuntaliiton merialuesuunnittelun, SATAVESI-ohjelman sekä Pohjanmaan rannikkoalueen toimijoiden kuten Vaasan yliopiston kanssa. Satakunnan vahvuutena ovat juuri monimuotoiset vesistöt, jotka mahdollistavat uusien liiketoiminta-alueiden kasvun ja tarjoavat mittavia mahdollisuuksia aineettomaan arvonluontiin vesistöjen muuttuvan käytön myötä.

 

Lisätietoja hankkeesta: minna.uusiniitty-kivimaki(at)samk.fi