Tutkimuksia, julkaisuja ja opinnäytetöitä

 

Julkaisuja

 

Tieteelliset artikkelit:

Lemmetyinen, Arja (2017) Safe, secure and sustainable: attributes of a strong cruise brand.  in: Dowling, R. and Weeden, C. (Eds.), Cruise Ship Tourism, 2nd edition CABI, Oxfordshire OX10 8DE, UK.

Räikkönen, Juulia & Grénman, Miia (2017) The Experience Economy Logic in the Wellness Tourism Industry. In: Co-Creation and Well-Being in Tourism, A. Correia, M. Kozak, J. Gnoth & A. Fyall (Eds.), Springer.

Lemmetyinen, Arja,  Dimtrovski, Darko, Nieminen, Lenita & Pohjola Tuomas (2016) Cruise Destination Brand Awareness as a Moderator in Motivation-Satisfaction Relation. Tourism Review, Vol. 71, No 4, 245-258.

Luostarinen, Nina & Hautio, Minna 2019. Play(e)scapes: Stimulation of Adult Play through Art-based Action. The International Journal of New Media, Technology and the Arts (14)3/2019, 25-52. https://dx.doi.org/10.18848/2326-9987/cgp/v14i03/25-52

Grénman, Miia & Räikkönen, Juulia (2015). Well-being and wellness tourism – Same, same but different? Conceptual discussions and empirical evidence. Matkailututkimus 11:1, 7–25.

Laiho, Susanna & Tuominen, Telle (2015). Suomalaisten terveys- ja hyvinvointimatkailukohteiden kartoitus. Matkailututkimus 11:1, 55–67.

Lemmetyinen, Arja (2015) The Coordination of Cooperative Cultural Networks: the Case of Culture Finland. In: Go, F. - Lemmetyinen, A. - Hakala, U. (eds) Harnessing Place Branding through Cultural Entrepreneurship, Palgrave McMillan.

Räikkönen, Juulia & Honkanen, Antti (2015) Making it right the third time? Pursuing satisfaction and loyalty in a double service recovery. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16:4, 333–351

Grénman, Miia, Räikkönen, Juulia & Wilska Terhi-Anna (2014) Wellness – Elämyksellinen hyvinvointikulutus haasteena kaupalle ja palveluliiketoiminnalle. Kulutustutkimus.Nyt, 8:1, 45–59.

Renfors, S-M. 2014. Myyjän toimintaan pohjautuvat suoritusarviointikriteerit kuluttajaostajan määrittäminä. Liiketaloudellinen aikakauskirja, 1, 33-47.

 

Muut tieteelliset kirjoitukset:

Räikkönen, Juulia (2016) Elämyksiä elämääsi – matkanjärjestäjien ja matkaoppaiden rooli valmismatkakokemustenluomisessa ja johtamisessa. Matkailututkimus, 12:1, 69–78.

Räikkönen, Juulia – Honkanen, Antti (2015) The Helsinki–Tallinn tunnel – Possibilities for Finnish and Estonian tourism. Baltic Rim Economies, 4/2015, 33.

Renfors, S-M. 2014. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Renfors, S-M. 2014. Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta luo näkyvyyttä ja tuo esiin osaamista. Signum, 3, 17-20.

Renfors, S-M. 2014. Käsityön ja matkailun yhteistyöllä uusia tuotteita Satakuntaan. Teoksessa Renfors, S-M. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 46-55.

Renfors, S-M. 2014. Luontolähtöinen hyvinvointimatkailu on matkailualan uusin trendi. Teoksessa Iijolainen, M. & Ruoho, J. (toim.) Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 26-33. 

Renfors, S-M. 2014. Osataanko matkailupalvelujen myyntityötä johtaa? Matkailututkimus 10,1, 42-45.

Renfors, S-M. 2014. Satakunnassa panostetaan maaseutumatkailuun. Teoksessa Renfors, S-M. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 6-13.

Salo, V. 2014. Satakunta on ruokamaakunta. Teoksessa Renfors, S-M. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 56-63.

 

Kirjat, oppimateriaalit:

Go, Frank M. - Lemmetyinen, Arja - Hakala, Ulla (2015) (eds.) Harnessing Place Branding through Cultural Entrepreneurship, Palgrave McMillan.

Tuominen; T., Binder,D., Dvorak, D., Husak, Ch., Illing, K.,  Lange, S. Plzáková, L., Saari, S. & Schmidt, R. (2014). Developing a Health and Well-being Destination.

Tuominen, T. & Saari, S. (2014). WelDest Course Design.

Luostarinen, Nina & Vartiainen, Pekka (toim.) 2015. Mätäsmetäs - Kulttuuri ja metsäalan rajapinnoilta hyvinvointi- ja matkailupalveluiden tuotteistamiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 14.

 

Opinnäytetöitä

 

Väitöskirjat

Räikkönen, Juulia (2014) Enabling experiences – The role of tour operators and tour leaders in experience creation and management. Turku School of Economics. Doctoral dissertation.

 

Pro gradu-tutkielmat

Turun yliopisto:

Hyytinen, Johanna: Vaeltajien mielipiteet kansallispuistojen matkailukäytön lisäämisestä. Maisematutkimus

Metsälä, Heidi: Kestävä matkailu Sansibarilla: vastuullisten majoitusyritysten tavoitteet, markkinointi ja toiminta. Maantiede

Ojala, Salla: Vieraan monet kasvot. Pariisilaiset egyptiläisen Rifa’a Rafi’al-Tahtawin 1800-luvun alun matkakertomuksessa. Yleinen historia

Seppälä, Asta: Reppu ja reissumies: Suomalaiset reppumatkailijat matkablogien kuvaamina. Kulttuuriperinnön tutkimus

 

Ylempi AMK-tutkinto

Turun AMK:

Aitamurto, Niina: Matkailuyrityksen tulevaisuus: case yrityksen kehittämissuunnitelma

Kapanen, Mikko: Palvelumuotoilu asiakaspalveluprosessien kehittämisessä: Viking Grace Sweet & Salty ravintola

Nikula, Elisa: Hotellin tarinan ja asiakkaan kokemusten kohtaaminen: case Hotelli Torni Helsinki

Talvo, Sari: Kouluttaja kehittäjänä: Balanced Scorecardin ja konsultatiivisen työotteen hyödyntäminen matkailualan yritysten kehittämiskartoituksissa

 

Humak: 

Lyijynen, Elina 2015. Sammaloituneiden kivien tarina : Kolmas sektori sotahistorian elävöittäjänä.  


Amk-tutkinto

Turun AMK:

Koponen, Sini: Aktiivilomailijan tarpeet hyvinvointimatkailukohteessa: case Kultaranta Resort

Lindholm, Minttu: Perehdyttäminen ja työnohjaus osana työhyvinvointia: kohti edistyksellistä asiakaspalvelua

Riikonen, Maija & Koskinen, Iina: Tapahtuman järjestäminen: case Kupittaa Open

Hänninen, Essi: Markkinointisuunnitelma Enkeliravintolalle

Rinne, Jenni: Best Western -hotelliketjun bränditutkimus Suomessa

Laiho, Sanna: Suomalaisten terveys- ja hyvinvointimatkailukohteiden kartoitus

Aalto, Emilia: Ravintolatoiminnan kehittäminen asiakastuntemuksen avulla

Vänttinen, Marika: Uuden palvelutuotteen kehittäminen Saga Kanalinrantaan

Koittola, Maija: Markkinointiviestinnän kehittäminen hotellin tiloissa: case Hotelli Seurahuone

Grönlund, Niko & Kujansuu, Sampo: Ideasta palvelutuotteeksi: asiakaslähtöisen tapahtumakonseptin luominen

 

YH Novia:

Degerth, Sara: Att effektivera projektarbete - utvecklingsförslag för Ålands Sjödagars projektgrupp 2014

Ekholm, Sofia: Marknadsföring av en musikteater - En marknadsplan för musikteatern "Ön"

Ekholm, Viktoria: Marknadsföring av Konstens natt på svenska – Utvecklingsförslag

Eklund, Samuel: Korpo Skärgårdshotell AB:s marknadsföring på internet - Utveckling av företagets marknadsföring genom hemsida och Facebook

Kokko, Kaisa: Betydelsen av receptionisternas språkkunskaper för kundservicen. Fallstudie: Hotell Scandic Plazas reception

Lintula, Petra: Suomen poliisihallinnon henkilöstö RY:n jäsentapahtuma. Case: Hyvän Olon Päivä

Mäenpää, Kajsa: Att starta en caféverksamhet - Affärsplan för att starta ett café i Jakobstad

Olin, Christa: Storytelling som marknadsföringsmetod. Case: Restaurang Pub Niska Åbo

Rautio, Anette: Den destinationslojala turistens Hangö - En undersökning om turisters inställning till Hangö som turistdestination

Salminen, Helen: En dag med vin och historia - Utveckling av en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning

Samanen, Kajsa: Produktkort som stöd i destinationsutveckling

Tapio, Ann-Sofie: Evenemangsplanering som ett projektarbete - projekt Maailman Ympäri Päivässä

Vase, Julia: Evenemangsplanering- Planering, genomförande och utvärdering av en klassresa till Runsala.

 

Humak:

Kostia, Paula 2018. Mobiilipelin matkassa. Historialliset tarinat matkaoppaina.

Mykkänen, Mira. 2016. Kulttuuri kylässä. Kulttuuriosallisuuden toteutuminen ja mahdollistaminen haja-asutusalueilla. 

Rauhala, Annina 2017. Suomalaisen lasimuotoilun tuotteistaminen kulttuurimatkailussa. Case: The Finnish Glass Design Tour to Riihimäki. 

Raunio, Selina 2019. Merelliset elämykset Turussa järjestettävien tapahtumien vetovoimatekijöinä

Salminen, Matilda 2017. All Sports! Tampere. Monitoimiareenan mahdolliset urheilun suurtapahtumat 2020–2030.

Torikka, Suvi 2015. Paikallistapahtumien ja kolmannen sektorin kehittäminen taloudellisten haasteiden ja kuntaliitosten aikakautena : Case: Lieto-viikko

Toskala, Maaria 2017. Lights On! -valotapahtumat – tapahtumakonseptin variointi eri tuotantoekosysteemeihin.