Tutkimuksia, julkaisuja ja opinnäytetöitä

 

Julkaisuja

 

Tieteelliset artikkelit:

Lemmetyinen, Arja (2017) Safe, secure and sustainable: attributes of a strong cruise brand.  in: Dowling, R. and Weeden, C. (Eds.), Cruise Ship Tourism, 2nd edition CABI, Oxfordshire OX10 8DE, UK.

Räikkönen, Juulia & Grénman, Miia (2017) The Experience Economy Logic in the Wellness Tourism Industry. In: Co-Creation and Well-Being in Tourism, A. Correia, M. Kozak, J. Gnoth & A. Fyall (Eds.), Springer.

Lemmetyinen, Arja,  Dimtrovski, Darko, Nieminen, Lenita & Pohjola Tuomas (2016) Cruise Destination Brand Awareness as a Moderator in Motivation-Satisfaction Relation. Tourism Review, Vol. 71, No 4, 245-258.

Luostarinen, Nina & Hautio, Minna 2019. Play(e)scapes: Stimulation of Adult Play through Art-based Action. The International Journal of New Media, Technology and the Arts (14)3/2019, 25-52. https://dx.doi.org/10.18848/2326-9987/cgp/v14i03/25-52

Grénman, Miia & Räikkönen, Juulia (2015). Well-being and wellness tourism – Same, same but different? Conceptual discussions and empirical evidence. Matkailututkimus 11:1, 7–25.

Laiho, Susanna & Tuominen, Telle (2015). Suomalaisten terveys- ja hyvinvointimatkailukohteiden kartoitus. Matkailututkimus 11:1, 55–67.

Lemmetyinen, Arja (2015) The Coordination of Cooperative Cultural Networks: the Case of Culture Finland. In: Go, F. - Lemmetyinen, A. - Hakala, U. (eds) Harnessing Place Branding through Cultural Entrepreneurship, Palgrave McMillan.

Räikkönen, Juulia & Honkanen, Antti (2015) Making it right the third time? Pursuing satisfaction and loyalty in a double service recovery. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 16:4, 333–351

Grénman, Miia, Räikkönen, Juulia & Wilska Terhi-Anna (2014) Wellness – Elämyksellinen hyvinvointikulutus haasteena kaupalle ja palveluliiketoiminnalle. Kulutustutkimus.Nyt, 8:1, 45–59.

Renfors, S-M. 2014. Myyjän toimintaan pohjautuvat suoritusarviointikriteerit kuluttajaostajan määrittäminä. Liiketaloudellinen aikakauskirja, 1, 33-47.

 

Muut tieteelliset kirjoitukset:

Räikkönen, Juulia (2016) Elämyksiä elämääsi – matkanjärjestäjien ja matkaoppaiden rooli valmismatkakokemustenluomisessa ja johtamisessa. Matkailututkimus, 12:1, 69–78.

Räikkönen, Juulia – Honkanen, Antti (2015) The Helsinki–Tallinn tunnel – Possibilities for Finnish and Estonian tourism. Baltic Rim Economies, 4/2015, 33.

Renfors, S-M. 2014. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Renfors, S-M. 2014. Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta luo näkyvyyttä ja tuo esiin osaamista. Signum, 3, 17-20.

Renfors, S-M. 2014. Käsityön ja matkailun yhteistyöllä uusia tuotteita Satakuntaan. Teoksessa Renfors, S-M. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 46-55.

Renfors, S-M. 2014. Luontolähtöinen hyvinvointimatkailu on matkailualan uusin trendi. Teoksessa Iijolainen, M. & Ruoho, J. (toim.) Luonto & Hyvinvointi yrittäjyyden mahdollisuutena. Green Care Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 26-33. 

Renfors, S-M. 2014. Osataanko matkailupalvelujen myyntityötä johtaa? Matkailututkimus 10,1, 42-45.

Renfors, S-M. 2014. Satakunnassa panostetaan maaseutumatkailuun. Teoksessa Renfors, S-M. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 6-13.

Salo, V. 2014. Satakunta on ruokamaakunta. Teoksessa Renfors, S-M. (toim.) Sata matkaa maalle! Monimuotoinen maaseutumatkailu Satakunnassa. Pori: Satakunnan ammattikorkeakoulu, 56-63.

 

Kirjat, oppimateriaalit:

Go, Frank M. - Lemmetyinen, Arja - Hakala, Ulla (2015) (eds.) Harnessing Place Branding through Cultural Entrepreneurship, Palgrave McMillan.

Luostarinen, Nina & Vartiainen, Pekka (toim.) 2015. Mätäsmetäs - Kulttuuri ja metsäalan rajapinnoilta hyvinvointi- ja matkailupalveluiden tuotteistamiseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu, julkaisuja 14.

Iso-Aho,J., Nuutinen, A., Vartiainen, P. (2020) (toim.) Tarinareitti – hyödyntämis- ja aktivoin-tiopas yrittäjälle. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 110. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/05/tarinareitti-2020.pdf

Tuominen; T., Binder,D., Dvorak, D., Husak, Ch., Illing, K.,  Lange, S. Plzáková, L., Saari, S. & Schmidt, R. (2014). Developing a Health and Well-being Destination.

Tuominen, T. & Saari, S. (2014). WelDest Course Design.

Vartiainen, P., Iso-Aho, J., Nuutinen, A. (2020) (toim.) Tarinajoki. Kertomukset matkailijan op-paana Kaakkois-Suomessa. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 109. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/05/TARINAJOKI-2020.pdf

 

Opinnäytetöitä

 

Väitöskirjat

Räikkönen, Juulia (2014) Enabling experiences – The role of tour operators and tour leaders in experience creation and management. Turku School of Economics. Doctoral dissertation.

 

Pro gradu-tutkielmat

Turun yliopisto:

Hyytinen, Johanna: Vaeltajien mielipiteet kansallispuistojen matkailukäytön lisäämisestä. Maisematutkimus

Metsälä, Heidi: Kestävä matkailu Sansibarilla: vastuullisten majoitusyritysten tavoitteet, markkinointi ja toiminta. Maantiede

Ojala, Salla: Vieraan monet kasvot. Pariisilaiset egyptiläisen Rifa’a Rafi’al-Tahtawin 1800-luvun alun matkakertomuksessa. Yleinen historia

Seppälä, Asta: Reppu ja reissumies: Suomalaiset reppumatkailijat matkablogien kuvaamina. Kulttuuriperinnön tutkimus

 

Ylempi AMK-tutkinto

Turun AMK:

Aitamurto, Niina: Matkailuyrityksen tulevaisuus: case yrityksen kehittämissuunnitelma

Kapanen, Mikko: Palvelumuotoilu asiakaspalveluprosessien kehittämisessä: Viking Grace Sweet & Salty ravintola

Nikula, Elisa: Hotellin tarinan ja asiakkaan kokemusten kohtaaminen: case Hotelli Torni Helsinki

Talvo, Sari: Kouluttaja kehittäjänä: Balanced Scorecardin ja konsultatiivisen työotteen hyödyntäminen matkailualan yritysten kehittämiskartoituksissa

 

Humak: 

Lyijynen, Elina 2015. Sammaloituneiden kivien tarina : Kolmas sektori sotahistorian elävöittäjänä.  


Amk-tutkinto

Turun AMK:

Koponen, Sini: Aktiivilomailijan tarpeet hyvinvointimatkailukohteessa: case Kultaranta Resort

Lindholm, Minttu: Perehdyttäminen ja työnohjaus osana työhyvinvointia: kohti edistyksellistä asiakaspalvelua

Riikonen, Maija & Koskinen, Iina: Tapahtuman järjestäminen: case Kupittaa Open

Hänninen, Essi: Markkinointisuunnitelma Enkeliravintolalle

Rinne, Jenni: Best Western -hotelliketjun bränditutkimus Suomessa

Laiho, Sanna: Suomalaisten terveys- ja hyvinvointimatkailukohteiden kartoitus

Aalto, Emilia: Ravintolatoiminnan kehittäminen asiakastuntemuksen avulla

Vänttinen, Marika: Uuden palvelutuotteen kehittäminen Saga Kanalinrantaan

Koittola, Maija: Markkinointiviestinnän kehittäminen hotellin tiloissa: case Hotelli Seurahuone

Grönlund, Niko & Kujansuu, Sampo: Ideasta palvelutuotteeksi: asiakaslähtöisen tapahtumakonseptin luominen

 

YH Novia:

Degerth, Sara: Att effektivera projektarbete - utvecklingsförslag för Ålands Sjödagars projektgrupp 2014

Ekholm, Sofia: Marknadsföring av en musikteater - En marknadsplan för musikteatern "Ön"

Ekholm, Viktoria: Marknadsföring av Konstens natt på svenska – Utvecklingsförslag

Eklund, Samuel: Korpo Skärgårdshotell AB:s marknadsföring på internet - Utveckling av företagets marknadsföring genom hemsida och Facebook

Kokko, Kaisa: Betydelsen av receptionisternas språkkunskaper för kundservicen. Fallstudie: Hotell Scandic Plazas reception

Lintula, Petra: Suomen poliisihallinnon henkilöstö RY:n jäsentapahtuma. Case: Hyvän Olon Päivä

Mäenpää, Kajsa: Att starta en caféverksamhet - Affärsplan för att starta ett café i Jakobstad

Olin, Christa: Storytelling som marknadsföringsmetod. Case: Restaurang Pub Niska Åbo

Rautio, Anette: Den destinationslojala turistens Hangö - En undersökning om turisters inställning till Hangö som turistdestination

Salminen, Helen: En dag med vin och historia - Utveckling av en ny produkt för Finlands Skärgårdsbokning

Samanen, Kajsa: Produktkort som stöd i destinationsutveckling

Tapio, Ann-Sofie: Evenemangsplanering som ett projektarbete - projekt Maailman Ympäri Päivässä

Vase, Julia: Evenemangsplanering- Planering, genomförande och utvärdering av en klassresa till Runsala.

 

Humak:

Halme, Riina & Toivonen, Petra & Tikka, Jonna 2020. Luovat ratkaisut ja innovaatiot Suomen kulttuurikentällä COVID-19:n aikana

Kostia, Paula 2018. Mobiilipelin matkassa : Historialliset tarinat matkaoppaina.

Mykkänen, Mira. 2016. Kulttuuri kylässä : Kulttuuriosallisuuden toteutuminen ja mahdollistaminen haja-asutusalueilla 

Rauhala, Annina 2017. Suomalaisen lasimuotoilun tuotteistaminen kulttuurimatkailussa. Case: The Finnish Glass Design Tour to Riihimäki 

Raunio, Selina 2019. Merelliset elämykset Turussa järjestettävien tapahtumien vetovoimatekijöinä 

Salminen, Matilda 2017. All Sports! Tampere : Monitoimiareenan mahdolliset urheilun suurtapahtumat 2020–2030.

Torikka, Suvi 2015. Paikallistapahtumien ja kolmannen sektorin kehittäminen taloudellisten haasteiden ja kuntaliitosten aikakautena : Case: Lieto-viikko

Toskala, Maaria 2017. Lights On! -valotapahtumat – tapahtumakonseptin variointi eri tuotantoekosysteemeihin

Turtiainen, Minea 2020. Kartoitus vaihtoehtoisista toimintamalleista taidegallerioissa koronakriisin aikana