BlueSata-hankkeessa luodaan elämyksiä ja elinvoimaa vesistöistä

16.4.2018

Kuva: Emmi Veistonen

Suomalaiset vesistöt ovat puhtaita ja tarjoavat ainutlaatuista luonnonrauhaa. Vesistöjemme luonnonarvot ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä ovat kuitenkin vielä pitkälti hyödyntämättä.

Satakunnan ammattikorkeakoulun hanke BlueSata – Vesistöistä palveluliiketoimintaa Satakuntaan pureutuu tähän teemaan. Reilun vuoden aikana kartoitetaan ja jaetaan tietoa toimialan nykytilasta ja potentiaalista Satakunnassa sekä erityisesti innostetaan yrittäjiä vesistöihin kytkeytyvien palveluiden kehittämiseen.

Hankkeessa tarkastellaan vesistöihin kytkeytyvää palveluliiketoimintaa laajalti mm. hyvinvoinnin ja terveyden, matkailun sekä vesien- ja luonnonhoidon näkökulmasta ja pyritään myös tuomaan eri toimialoja yhteen. Hyvinvointiin ja vesistömatkailuun liittyvät erilaiset palvelut ovat keskeisiä hankkeessa esiin nousseita teemoja.

Hanke on tähän mennessä järjestänyt kaksi seminaaria yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa: tammikuussa 2018 järjestettiin Porissa Blue Care -seminaari ja helmikuussa Merellisen matkailun seminaari. Hankkeessa on myös järjestetty ideointityöpajoja vesistöalueittain. Syksyllä 2017 järjestetty opintoretki suuntautui Merenkurkun saaristoon, jossa erityisesti meren rannalle rakennetut lasi-iglut kiinnostivat retkeläisiä.

Hankkeessa on rakennettu yksi yritysryhmähanke neljän luvialaisen merellisen matkailuyrityksen kanssa. Hankkeessa on myös tehty merellisen matkailun asiakastutkimus ja aihepiiristä on tekeillä opinnäytetöitä. Tulossa on syksyllä 2018 muun muassa infotilaisuus sivutoimisesta yrittäjyydestä.

Hanketta voi seurata osoitteessa https://www.facebook.com/BlueSataSAMK/

BlueSata-hanke

  • BlueSata-hankkeessa tarkastellaan vesistöjen monia mahdollisuuksia palveluliiketoiminnassa.
  • Hanke tarjoaa verkos­toja, tietoa ja mahdollisuuden kehittää omaa yritystoimintaa.
  • Hankkeessa järjestetään opintoretki, työpajoja ja infotilaisuuksia sekä kootaan yritysryhmiä.
  • Toteutus 1.9.2017 – 31.12.2018
  • Rahoitus: Satakunnan ELY-keskus/Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
  • Lisätietoa projektipäällikkö Minna Uusiniitty-Kivimäki, minna.uusiniitty-kivimaki (a) samk.fi, puh. 044 710 3552.