DigiLuonto-hanke pilotoi kokemusalustaa älykkäille matkakohteille

10.6.2020

www.digiluonto.fi arkistokuva

Ennusteet ja odotukset luonto- ja kulttuurimatkailun roolista EU:ssa, etenkin rannikkoalueilla kestävän kasvun ja tasapainoisen aluetalouden kehittämisessä, ovat pitkään olleet positiivisia. Monialaisena ilmiönä matkailun globaaliin kehitykseen liittyy paitsi kestävyyshaasteita, myös paljon kasvupotentiaalia alueille ja yrityksille, joilla on kyky nousta esiin digitaalisessa murroksessa uuden ja entistä monialaisemman, sekä kestävän matkailun suunnannäyttäjinä.

Alueiden hyvinvoinnin ja kestävän kasvun kannalta keskeistä on palvelujen tuottavuuden nostaminen ja kysynnän kausivaihteluiden tasoittaminen osana uuden matkailupotentiaalin kehittämistä. On pyrittävä ratkaisuihin, jotka tuottavat paitsi entistä houkuttelevampia, uusia ja vetovoimaisia matkailuelämyksiä, myös lisäävät kaikkien osapuolten turvallisuudentunnetta ja luottamusta. Matkailijan pitää lisäksi tuntea itsensä tervetulleeksi ja kokea saavansa rahoilleen sekä odotuksilleen vastinetta.

Maailmantilanteesta johtuen, juuri matkailuun kytkeytyvien toimialojen ja yritysten tulevaisuuteen liittyy parhaillaan merkittäviä epävarmuustekijöitä. Globaalin virusepidemian torjunta kokoontumisen, matkustamisen ja palvelutoiminnan rajoituksin on iskenyt erityisen vahvasti juuri matkailuun. Kun niin kutsuttu uusi normaali jollakin aikavälillä – asteittain – koittaa matkailussa, on todennäköistä, että liiketoimintaympäristö on monin tavoin pysyvästi muuttunut. Muutos on monelle yritykselle ongelmallinen erityisesti siksi, että elpymisen vauhtia ja suuntaa on lähes mahdotonta ennakoida. Moni asia elpymisessä kiteytyy Maailman matkailujärjestö UNWTO:n mukaan kuluttajien luottamuksen palauttamiseen, sekä jatkossa luottamuksen ylläpitoon ja kehittämiseen. Digitaalisesti laajennetut palveluympäristöt ja älykkäät teknologiat ovat keskeisessä roolissa innovaatioiden synnyttämisessä ja tuottavuuden parantamisessa lähes kaikilla toimialoilla. Myös matkailun, tapahtumien ja muiden kulttuuri- ja palvelualojen kovan ytimen – elämysten – kehittämisessä on syytä ennakkoluulottomasti tunnistaa uusia digitalisaation ja älykkäiden ekosysteemien kehittämisen mahdollisuuksia.

Kehittyvät älykkäät palveluympäristöt ja toimijoiden verkostot – ekosysteemit – hyödyntävät lisääntyvässä määrin digitaalisia alustaratkaisuja, monipuolista dataa ja vuorovaikutteisia teknologioita, joilla asiakasymmärrys, palvelukokemukset ja kestävyys nostetaan parhaimmillaan kokonaan uudelle tasolle. Näiden monialaisten palveluekosysteemien uudistuminen ja kilpailukyky ovat keskeisiä tekijöitä alueiden kestävän kasvun taustalla. Kysynnän parempi ennakointi, kausivaihtelun tasoittaminen ja tuottavuuden parantaminen mm. digitaalisten palvelusisältöjen, personoinnin sekä asiakaslaadun parantamisen kautta, ovat keskeisiä juurisyitä hyödyntää älykkäitä digitaalisia toteutuksia ja ICT-teknologioita palvelujen kehittämisessä.

Porin yliopistokeskuksessa, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Tampereen yliopiston Porin yksiköiden yhteiset tutkimus- ja kehittämisavaukset digitaalisten palveluekosysteemien edistämiseksi ja älyteknologioiden hyödyntämiseksi eri toimialoilla tarjoavat monia kasvun ja alueellisen edelläkävijyyden mahdollisuuksia. Alustatalouden monistettavien palveluratkaisujen muotoilu vuorovaikutteisuuden, paikkatietojen ja avoimen datan, sekä lisätyn todellisuuden teknologioiden yhdistelmin voi tarjota monelle palvelualan yritykselle ja verkostolle työkalut digi- ja tuottavuusloikan konkreettiseen toteuttamiseen, sekä matkakohteen brändin vahvistamiseen. Koska digitaalinen murros on käynnissä ja myös poliittinen tahto kansallisestikin korkealla, on kaikki edellytykset olemassa sille että matkailun toimijat; yritykset ja kehittäjät; voivat tuorein avauksin edistää digitaalisten edelläkävijäratkaisujen ja tutkimukseen perustuvan palveluekosysteemiosaamisen hyödyntämistä läpi toimialojen.

 

Tuomas Pohjola

projektitutkija, hankkeen koordinaattori

DigiLuonto Satakunta –hanke (ELY 2019-2021)

tuomas.pohjola@utu.fi