EVÄITÄ MATKAILUYRITYKSEN JA -KOHTEEN KEHITTÄMISEEN

19.11.2018

Hiljaisimpien matkailukuukausien aikana on hyvä etsiä uusia ajatuksia yrityksen tai matkailukohteen kilpailukyvyn parantamiseen. Turun ammattikorkeakoulun kahdesta matkailuyrityksille ja kehittäjille suunnatusta matkailujulkaisusta löytyy lukuisia ajankohtaisia näkökulmia matkailuyrityksen ja -kohteen kehittämiseen.

Maaseutumatkailuyrityksen tietoreppu - opas kilpailukyvyn ja elämyksellisyyden kasvattamiseksi nostaa esille yritysesimerkkejä onnistuneesta laatutyöstä, elämyksellisyydestä ja suomalaiseen elämäntapaan nojaavasta tarjonnassa. Myös palvelumuotoilun ja uuden teknologian hyödyntämistä sekä tarjonnan laajentamista verkostoitumalla havainnollistetaan esimerkein. Matkanjärjestäjäyhteistyötä, kansainvälisiä messuja sekä verkkokauppaa tarkastellaan erityisesti ulkomaalaisten kohderyhmien saavuttamisen näkökulmasta. Opas tiivistää myös yrityksen kotisivujen tärkeimpiä knoppeja sekä keskeisiä kohtia viime kesänä voimaan tulleesta matkapalveluyhdistelmiä koskevasta lainsäädännöstä.

Onko yrityksesi tai matkakohteesi suunnittelemassa tarinallisen mobiiliopastuksen tekemistä tai markkinointiviestinnän päivittämistä asiakaskeskeisemmäksi sisältömarkkinoinniksi? Tai tavoitteletko paremmin kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavaa liiketoimintaa tai helpommin saavutettavissa olevaa kohdetta? Näihin ja vaikkapa satavuotiaan rakennuksen korjaushaasteisiin sekä dramatisoidun mainosvideon teon lukemattomiin vaiheisiin törmäsivät neljän saaristokohteen kehittämisessä DefenceArch-hankkeen partnerit. Englanninkielisessä julkaisussa Bunkers, Battles, Ruins and Seals - Developing Thematic Tourism in the Baltic Sea Archipelagos hankepartnerit kertovat puolustushistoriaan nojaavan teemamatkailun kehittämistoimissa kohtaamistaan haasteista sekä löytämistään ratkaisuista.