Innotutka II - tule mukaan!

3.5.2022

Turun AMK, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Humak tuottavat Innotutka -valmennuksen syksystä 2022 alkaen jo toista kertaa. Innotutkan päätavoitteena on auttaa ja tukea vakiintunutta yritystoimintaa harjoittavia yrittäjiä kehittämään uutta liiketoimintaa innovoinnin avulla. Innotutka rahoitetaan ESR-rahoituksella.

Innotutka -valmennus on maksutonta ja tarkoitettu mm. matkailualojen yrittäjille, jotka toimivat Varsinais-Suomessa. Mukana ensimmäisessä Innotutkassa oli matkailu- ja palvelualojen yrittäjiä, majoitus- ja ravintolasektorin yrittäjiä sekä kulttuuri ja tapahtumatuotannossa toimivia mikro- ja pk-yrittäjiä. 

Mistä on kyse?

Hankkeeseen osallistuvat yritykset antavat ensimmäisessä vaiheessa asiantuntijatiimille työstettäväksi toimeksiantoja, joissa tiimi innovoi yrityksille uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa. 

Toisessa vaiheessa on mahdollisuus osallistua yrittäjäkohtaamisiin. Niissä yritykset esittelevät toimintaansa ja muut Innotutkaan osallistuvat eri alojen yrittäjät, asiantuntijat ja mentorit tukevat ja innovoivat yrittäjiä uudistamaan liiketoimintaansa.

Humak vastaa Innotutkan työpajaosuudesta, jossa ideoita työstetään ja toteutetaan käytännön kokeilujen avulla. Yritykset voivat toteuttaa innovaatioita mm. erilaissa tapahtumissa. Humakin kumppanina on tapahtumaosuudessa Turun kaupunki.

Koko Innotutka-valmennuksen ajan yrittäjillä on myös mahdollisuus osallistua asiantuntijaluennoille. Luennoilla on aina varattu aikaa myös keskusteluihin. 

Valmennus alkaa 6.9.2022. Yrittäjä voi osallistua koko valmennusprosessiin tai vain osiin Innotutkasta.

Ilmoittaudu mukaan 31.5.2022 mennessä - mukaan pääsee noin 30 yritystä ilmoittautumisjärjestyksessä: https://www.lyyti.fi/reg/innotutka-valmennus-syksy2022

Lue lisää esitteestä

Kokemuksia ensimmäiseen Innotutkaan osallistuneilta yrittäjiltä:

"Pidin hyvänä sitä, että valmennuksessa itse pystyi valitsemaan osa-alueet, joihin halusi osallistua. Sain uusia ideoita mm. sosiaalisen median hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Yhteinen ideointi oli valmennuksen parasta antia." 

"Pidin yhteistä innovointia erittäin hyvänä, koska sen kautta sain eri ikäisten näkemyksiä ideoihin. Minulle virtuaalisuuden tuominen yritystoimintaan avasi uusia mahdollisuuksia. Pidin verkostoitumista eri alojen ja korkeakoulujen kanssa valmennuksen parhaana antina. Valmennukseen kannattaa tulla, koska jokaisella on aina jotain kehitettävää ja omia ajatuksia voi peilata muiden kanssa!" 

Lisätietoja: 

sari.asteljoki@turkuamk.fi

marita.nummi-wikstrom@turkuamk.fi

telle.tuominen@turkuamk.fi

laura.paivio-hakamies@humak.fi