Interreg Baltic Sea region projektet Light in the Dark

8.12.2023

 

“The eye is always caught by light, but shadows have more to say.”

Gregory Maguire

 

Citatet ovan fångar i mitt tycke kärnan i projektet Light in the Dark - Increasing resilience in rural and coastal tourism in the northern Baltic Sea Region by developing off-seasons experiences

Tio projektpartners från fem Östersjöländer kommer mellan november 2023 - oktober 2026 att arbeta med att skapa turismupplevelser under den så kallade off-season perioden. Turismnäringen i det norra Östersjöområdet frodas under sommarhalvåret medan besökarna lyser med sin frånvaro under vinterhalvåret. Vintrarna i den här regionen är ofta snöfattiga, mörka och våta och erbjuder inte vid första åtanken klassiska vintriga upplevelser. Genom denna medvetna satsning på säsongsförlängning vill projektet arbeta för att regionens besökare och destinationer möts också under hösten och våren.

En modern turist i dag är på jakt efter det äkta och genuina i naturen, hen önskar aktiviteter där servicen är smidig och problemfri. Den moderna turisten är flexibel och oberoende och villig att förlänga sin vistelse om det finns möjligheter och utbud. Vi tror att möjligheten att uppleva olika grader av det gråa är attraktivt för en målgrupp som söker något utöver det vanliga.

Projektet ämnar skapa upplevelseprodukter i samarbete mellan företagare, visitorganisationer, turismutvecklingsorganisationer samt högskolor och universitet för att möta den moderna turistens intressen och behov. Projektets övergripande målsättning är att utveckla ett transnationellt nordöstersjöskärgårdskoncept för naturbaserad turism.

Projektet har en budget av 2.7m€ och projektdeltagarna är från Sverige, Finland, Åland, Estland, Litauen och Lettland. Därtill finns 28 så kallade ”associated partners” från samma länder. Organisationer i Polen kommer att ta del av projektets resultat senare.  

För mera information kontakta projektledare James Simpson (james.simpson [at] novia.fi) 

 

Skribent Maria Engberg, lektor, Yrkeshögskolan Novia