Kansainvälinen kesäkoulu keskittyy kestävän kehityksen matkailuun

14.6.2019

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä järjestetään kansainvälinen kesäkoulu 12.-23.8. yhteistyössä latvialaisen ja liettualaisen yliopiston kanssa. Kesäkoulun teemana on kestävän kehityksen matkailu - Sustainable Tourism.

Aihetta tarkastellaan teorian ja käytännön vuoropuheluna: lyhyet alustukset eri tieteenalojen näkökulmasta pohjustavat eri matkailukohteissa tehtävää "kenttätutkimusta". Päivittäisillä ekskursioilla tutustutaan mm. joki- ja saaristomatkailuun, samoin kuin Yyterin ja Luvian tarjoamiin ainutlaatuisiin luonto- ja perinnematkailukohteisiin, joista opiskelijat kokoavat empiiristä aineistoa kurssin lopputyönä tehtävään ryhmäraporttiin.

Kurssin laajuus on 3 opintopistettä.  Lisäksi on mahdollista osallistua vapaaehtoiseen "Entrepreneur Shadowing" -tehtävään, jossa ekskursiokohteista valittua yritystä varjostamalla ja kirjoittamalla havainnoista ja kokemuksista raportin (tarkemmat ohjeet kurssin alkaessa) opiskelija voi suorittaa 2 op.

Liitteenä kurssin englanninkielinen esite.

Lisätietoja: Kurssikoordinaattori Jyrki Nieminen, jyrki.t.nieminen(at)utu.fi