Kansainvälisiä työpajoja muistitiedon hyödyntämisestä museo- ja kulttuurialalla

16.12.2021

Monitieteinen hanke NORDIC VOICES: The use of oral history and personal memories in public history settings (2022–2023) sai marraskuun alussa NOS-HS-rahoitusta. Hankkeessa tuodaan yhteen eri alojen tutkijoita sekä kulttuurialan asiantuntijoita Pohjoismaista ja muualta maailmasta. Hankkeen tavoitteena on etsiä keinoja muistitiedon, henkilökohtaisten muistojen ja omaelämänkerrallisten aineistojen käytön lisäämiselle eettisesti kestävästi museoissa, verkkonäyttelyissä ja kulttuuriperintökohteissa, joilla saattaa olla myös laajempaa matkailullista merkitystä.

Saadulla rahoituksella järjestetään kaksi kansainvälistä työpajaa, joista ensimmäinen 2022 Kööpenhaminassa, Roskildessa ja Malmössä ja toinen 2023 Turussa ja Paimiossa. Näiden lisäksi hanke järjestää kaksi verkkotyöpajaa. Seminaarien puhujiksi on lupautunut kulttuurisen muistin ja muistitietotutkimuksen tutkijoita sekä museoalan asiantuntijoita Suomesta ja eri puolilta maailmaa.

NORDIC VOICES -työryhmään kuuluu folkloristiikan professori Anne Heimon (pj) lisäksi etnologian professori Helena Ruotsala ja museologian yliopisto-opettaja, FT Maija Mäki. Työpajasarja liittyy heidän yhteiseen Hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi: Kulttuurisia näkökulmia Paimion parantolaan -hankkeeseen. Hankkeen paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Turun museokeskus ja Paimion Parantola -säätiö. Hankkeen kansainväliset yhteistyökumppanit ovat postdoc-tutkija, FT Anne Brædder Roskilden yliopistosta, tutkimus- ja kokoelmapäällikkö, FT Iben Vyff Elsinoren museosta Tanskasta ja professori Malin Thor Tureby Malmön yliopistosta Ruotsista.

Hoitolaitoksesta kulttuuriperintökohteeksi -hankkeen verkkosivut, https://blogit.utu.fi/paimionparantolatutkimushanke/tietoja-hankkeesta/