Liiketoimintaosaamista luontoyrittäjille

10.6.2020

Kuva: SAMK Business from nature

Liiketoimintansa luonnon resurssien kestävän hyödyntämisen ympärille luoneet mikroyrittäjät ovat saamassa markkinoilta yhä enemmän jalansijaa. Nämä yrittäjät tarvitsevat kuitenkin lisää liiketoimintaosaamista, jotta innovatiivisista ideoista jalostuisi kannattavaa liiketoimintaa ja kysyntään vastaavaa tuotetarjontaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun koordinoimassa kansainvälisessä Interreg Central Baltic NatureBizz -hankkeessa räätälöitiin tälle kohderyhmälle uusi liiketoimintaosaamisen täydennyskoulutuskokonaisuus, joka tukee yrittäjien liiketoiminnan kehittämistä heille ominaisen arvopohjan mukaisesti.

Hankkeen osaamistarvekartoitukset ja koulutuskokonaisuus moduulikuvauksineen sekä materiaaleineen ovat hyödynnettävissä ja löytyvät verkossa osoitteessa www.projectnaturebizz.eu

Lisäksi hankkeen tuotokset on julkaistu laajana käsikirjana kaikille aiheesta kiinnostuneille. Sen voi ladata osoitteessa https://www.theseus.fi/handle/10024/337235