Matkailuakatemian tunnelmia koronan varjosta

15.6.2021

Pandemian aika ajoi matkailualan kriisiin, mikä näyttäytyi myös Turun matkailuakatemian toiminnassa. Viimeisen vuoden aikana akatemian toiminta siirtyi käytännössä kokonaan verkkoon. Toiminta oli kylläkin varsin aktiivista, mistä voi lukea lisää tällä sivustolla.

Koronan aikajaksolle on osunut myös uudenlaisia myönteisiä avauksia kuten Turun kulttuurikampuksen käynnistysvaihe, jossa kaikki alueen korkeakoulut ovat aktiivisesti mukana. Usea matkailuakatemian henkilö on mukana myös kulttuurikampuksen työssä tuomassa matkailualan näkökulmia esiin.

Lisäksi yhteistyötä tehtiin alueella aktiivisesti alkukeväästä 2021, kun Varsinais-Suomen liitto moderoi laajapohjaisesti matkailuelinkeinon kehittämisen tiekartan vuosille 2021–2027. Tiekartan tavoitteena on olla matkailutoimijat yhteen kokoava väline. Tiekarttaa toteutetaan julkisten toimijoiden, oppilaitosten ja alan yritysten toimesta. Ydinkysymyksiä tiekartan laadintaprosessin aikana ovat olleet kysymykset siitä mikä on kriisin jälkeinen matkailun uusi normaali sekä millaisiin toimintaympäristön muutoksiin tiekartan valinnoilla meidän tulee vastata alueellisesti. Matkailuakatemia laati yhteisen lausunnon ja kannanoton tiekartan sisältöihin pohtien siinä näitä kysymyksiä eritoten alan kouluttajien ja tutkimuksen näkökulmasta.

Matkailuakatemian toimijat suunnittelivat hankeyhteistyötä ja Turun AMK:n johdolla haettiinkin ESR React -rahoitusta monialaiselle ja yrittäjien yhteistyötä sparraavalle Innotutka-hankkeelle, josta voimme syksyllä kertoa lisää.

Turun matkailuakatemian puheenjohtajuus on kiertävä. Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen yksikkö (KTMT) toimi puheenjohtajana korona-ajan alkaessa v. 2020 ja v. 2021 puheenjohtajuus siirtyi Humakille. Me kiertävinä puheenjohtajina kiitämme kaikkia Matkailuakatemian jäseniä ja kumppaneita aktiivisesta virtuaalikeväästä 2021!

 

Matkailua kaivaten,

 

Yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies ja lehtori Minna Hautio, Humak (puheenjohtajat vuonna 2021)