MATKAILUKOULUTUKSEN JA -TYÖN IMAGON KIRKASTAMINEN VAATII TIIVISTYVÄÄ YHTEISTYÖTÄ

17.12.2021

2021 Verkostopäivien osallistujat ja järjestäjät yhteiskuvassa EduCityn Taidon portailla

Matkailukoulutuksen valtakunnalliset verkostopäivät kokosivat Turkuun 17.- 19.11.2021 runsaat 70 yliopistojen, ammattikorkeakoulujen sekä toisen asteen matkailun opettajaa, tutkijaa ja kehittäjää. Verkostopäivien pääteemoina olivat matkailukoulutuksen sisällölliset muutostarpeet uudessa normaalissa sekä keinot kirkastaa ilmastomuutoksen ja pandemian puristuksessa himmennyttä matkailukoulutuksen ja -työn imagoa.

Ympäristöllisen, sosio-kulttuurisen sekä taloudellisen vastuullisuuden tarve nähtiin läpileikkaavana niin matkailualan koulutuksessa kuin alan liiketoiminnassakin. Konkreettisia ratkaisuja ja toimintamalleja on kehitettävä monialaista osaamista hyödyntäen niin hankkeissa kuin alan yrityksissäkin ja levitettävä niistä tehokkaasti tietoa opettajille, opiskelijoille ja muille alan toimijoille. Terveysturvallisuusosaaminen sekä terveysteknologiset ratkaisut ovat nekin oleellinen osa vastuullisuutta. Matkailualan toimijoiden on myös pyrittävä lisäämään alan palveluiden käyttäjien ymmärrystä vastuullisesta kuluttajakäyttäytymisestä.

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen osaksi matkailualan markkinointia ja myyntiä, mutta eri koulutusasteilla on myös pohdittava, miten huomioida myös digitaalisten elämysten, automaation sekä tekoälyn mahdollisuudet matkailualan koulutuksessa ja kehittämisessä. Ne voivat parhaimmillaan olla osa älykästä matkailua ja joiltain osin ratkaista myös esimerkiksi alan työvoimapulaa. Alan huoli onkin, mistä saadaan resurssit ja osaajat tällaisten uusien koulutussisältöjen luomiseen.

Tarve entistäkin tiiviimmälle yhteistyölle painottui matkailualan imagokeskusteluissa. Toimijoiden yhteistyötä tarvitaan nostamaan esille alan opiskelijoiden kilpailuja, työnkuvien laajaa kirjoa ja konkreettisia esimerkkejä uramahdollisuuksista. Konkreettisina ideoina imagon nostoon esille nousivat ajatus perustaa matkailukouluttajien valtakunnallinen yhdistys sekä järjestää yhteisiä työnantajien ja koulutusorganisaatioiden markkinointikampanjoita esimerkiksi ennen yhteishakua.

Alan yritysten vastuuta alan veto- ja pitovoiman ylläpitämisessä korostettiin erityisesti siksi, että matkailualan yritykset ovat usein nuorten ensimmäisiä työpaikkoja. Oppilaitosten ja yritysten välillä tarvitaan tiivistä yhteistyötä harjoittelun ja työelämässä oppimisen osalta, mutta lisäksi on syytä nostaa julkisuuteen esimerkillisiä yrityksiä, jotka panostavat johtamiseen, perehdytykseen, kilpailukykyiseen palkkaukseen sekä työskentelyolosuhteisiin, jotta matkailuala pärjäisi kovenevassa kilpailussa osaavasta työvoimasta.

 

Telle Tuominen

Lehtori, Turku AMK