Matkailun gradut ja opparit estradilla 9.11.2022

26.10.2022

Turun matkailuakatemian vuotuinen gradut ja opparit estradilla -seminaari järjestetään keskiviikkona 9.11.2022 Satakunnan ammattikorkeakoulussa, Satakunnankatu 23, auditorio C213 sekä verkossa
https://hill.webex.com/meet/hekorve

Ohjelmassa on tuttuun tapaan puheenvuoro tutkimusmenetelmistä sekä opiskelijoiden ja alumnien esityksiä omista Pro gradu -tutkielmistaan ja opinnäytetöistään. Tutkielmat ja opinnäytetyöt voivat olla jo julkaistuja tai vasta suunnitteluvaiheessa olevia töitä. Tänä vuonna kuulemme lisäksi innostavan puheenvuoron koulutuspolusta, kun Riina Iloranta kertoo tarinansa restonomista (AMK) restonomi YAMK-opintoihin ja kuinka hän väitteli viime vuonna kauppatieteiden tohtoriksi.

Ohjelma:
12.30 Tervetulosanat sekä tilaisuuden kulku, Turun Matkailuakatemian puheenjohtaja,
Heini Korvenkangas, Satakunnan ammattikorkeakoulu
12.35 Etnografia ja autoetnografia menetelmällisinä otteina: tulevaisuuden näkökulmia
inhimillisen työelämän tutkimiseen. KTT, tutkijatohtori Suvi Satama, johtaminen ja
organisointi, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto
13.20 Restonomi YAMK‐tutkinnosta tohtoriksi. KTT, lehtori Riina Iloranta, Haaga‐Helia
13.50 Tauko
14.00–15.00 Estradilla opiskelijat ja alumnit:
Mira Andreeva, Humak, Minä lähden Etelä‐Karjalaan: uuden Kulttuuripassikonseptin
kehittäminen Etelä‐Karjalan kulttuurimatkailun edistämiseen
Nelli Koskinen, Turun yliopisto, Matkailualan markkinointistrategiat
koronaviruspandemiasta selviämiseen ja kuluttajien asenteet korona‐ajan
matkailumarkkinointia kohtaan
Veronica Koskela, restonomi (SAMK) ja FM (Turun yliopisto). Vastuullisuus
satakuntalaisissa luontomatkailuyrityksissä (AMK) sekä Osallistaminen ja
viestintä: vertaileva tapaustutkimus (Pro Gradu).

Tervetuloa!