Muinaiset vallan linnakkeet uudessa valossa

11.11.2018

Hahmot aktivoidaan applikaation ja alueelta löytyvän triggerin avulla.

Suomessa ja Virossa toteutettava Lights On! -hanke on tullut päätösvaiheeseensa ja sen lopputuotokset on julkistettu kahdeksassa historiallisessa vallan linnakkeessa molemmin puolin Suomenlahtea. Tämän vuosina 2015–2018 toteutetun hankkeen tavoitteena on ollut innostaa matkailijoita vierailemaan historiallisesti merkittävissä kohteissa ja samalla kehittää vierailukokemuksen laatua. Suomen kohteet ovat Kuusiston piispanlinnan rauniot, Rapolan linnavuori, Raaseporin rauniolinna sekä Vallisaari. Viron kohteet ovat Keila-Joan puisto, Lõhaveren linnoitus, Neerutin linnavuori ja Varbolan linnavuori

Hankkeen aikana on parannettu alueiden vierailijainfrastruktuuria sekä tuotettu runsaasti sisältöjä. Paikkoja on elävöitetty erilaisten tapahtumien kautta – raunioilla, puistoissa, linnamäillä ja linnanmuureilla on nähty sekä spektaakkelimaisia valotataidetapahtumia että pienimuotoisia, hiljentymään kutsuvia kokoontumisia.

Tapahtumat on rakennettu alueen luonnetta vastaaviksi ja niiden kautta on aktivoitu alueen toimijoita tapahtumatuotannon ja matkailupalveluiden tueksi: toimijoita on koottu verkostoksi ja tuotevalikoimaa on kehitetty yhteistuumin. Hankkeen aikana on toteutettu myös useita kilpailuja sekä monenlaisia kursseja, joiden avulla toimintaa on elävöitetty ja paikan kokemusta syvennetty.

Historiaa on elävöitetty myös lisätyn todellisuuden keinoin. Jokaiseen kohteeseen on rakennettu mobiilipeli, jossa historialliset hahmot kirjaimellisesti ilmestyvät maisemaan ja kommunikoivat pelaajan kanssa antaen tälle tehtäviä ja arvoituksia ratkaistavaksi. Samalla pelaaja tulee kulkeneeksi alueen tärkeiden paikkojen kautta ja oppii alueen historiaa. Hahmot ja niiden tarinat on rakennettu kunkin paikan historiaan sopiviksi. Näin esimerkiksi Kuusiston linnanraunioilla on mahdollista tavata piispa ja Vallisaaressa peräti Venäjän keisari. Pelaamiseen tarvittava maksuton applikaatio löytyy älylaitteen pelikaupasta nimellä lightson ja pelaamiseen tarvittavat triggerit alueille pystytetyistä sarjakuvamuotoisista opaskylteistä.

Tervetuloa pelaamaan!

EU:n Central Baltic -rahoitteisen hankkeen vetäjänä on toiminut Metsähallitus. Muita partnereita ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Riigimetsa Majandamise Keskus RMK, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia

Hahmot kommunikoivat pelaajan kanssa tämän valitsemalla kielellä (suomi, englanti, viro) ja antavat erilaisia tehtäviä, joista pelaajan tulee suoriutua saadakseen palkinnon.