NatureBizz-hanke kouluttaa luontoyrittäjiä Itämerellä

16.4.2018

Vihreän ja sinisen talouden kasvu synnyttää uutta liiketoimintaa ja tuo hyvinvointia. Se tarjoaa mikroyrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia korkean arvonlisän tuotteiden ja palvelujen kasvavan kysynnän myötä.

SAMKin koordinoima, Interreg Central Baltic-hanke NatureBizz (1.3.2018-31.10.2020) tukee vihreän yrittäjyyden kasvua ja kilpailukykyä kehittämällä tähän liittyvää liiketoimintaosaamista. Hankkeessa suunnitellaan aihealueen monialainen opetussuunnitelma ja täydennyskoulutuskokonaisuus. Nämä on suunnattu luontoresursseja hyödyntäville tai tästä kiinnostuneille mikroyrittäjille. Koulutuksen painopiste on liiketoimintaosaamisen kehittämisessä, jonka avulla mikroyrittäjien on mahdollista synnyttää luontoresursseista kannattavaa liiketoimintaa.

 Hankkeessa ovat mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun lisäksi Tarton yliopiston Pärnun College (EE), Vidzemen ammattikorkeakoulu (LV) sekä Södertörnin yliopisto (SE). Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mikroyrittäjiä edustavien kehittäjätahojen kanssa.

 Seuraa hanketta sivuilla: www.facebook.com/CBNatureBizz