Nordplus – turismnätverket TURIDs intensivkurs i Merikarvia

14.6.2022

Nordplus-nätverket TURID grundades 1998 och har sedan dess ordnat intensivkurser för nordiska studerande och sedermera också för baltiska studerande. Nätverket består i dag av sex partnerhögskolor; Lapin amk, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Högskolan i Dalarna i Sverige, Yrkeshögskolan Novia, Tallinn University of Technology i Estland och Turiba University i Lettland.

SAMK hade i år huvudansvaret för intensivkursen som arrangerades kring temat “Digitalisation Opportunities among Coastal Tourism Entrepreneurs and Networks”. Förhansuppgifteruppgifter och material skapades på Moodle i samarbete mellan lärare från partnerhögskolorna. Kursen inleddes som en nätkurs där studerande individellt under våren gjorde uppgifter och kursen kulminerade i en internationell kursvecka i Merikarvia på Koivuniemen Herran Farmi.

Studerande arbetade i grupper på 3-4 personer i nära samarbete med lokala företagare och arbetet utmynnade i färdiga some- uppdateringar. Uppdragsgivarna uttryckte sina önskemål och studerande genererade idéer, filmade och skapade texter. Studerande arbetade självständigt och målmedvetet med sina uppdrag och njöt av möjligheten att efter epidemin få socialisera och umgås ’på riktigt’.

Nästa TURID-projekt arrangeras av Lapin amk i Levi i oktober 2022 under temat sustainable/resposible marketing. Mer information om kursen i Merikarvia finns i Nordplus TURID network Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/364280042212362

Text:  

Jaana Ruoho,

Lektor, SAMK

Maria Engberg,

Lektor, Yrkeshögskolan Novia

20 personer deltog i projektet
Totalt 20 personer deltog i projektet som finansierades av Nordplus Higher Education programmet. Bild: Helena Larilahti