Rannikko- ja merellisen matkailun verkkokurssit alkavat syyskuussa SAMKissa

15.6.2022

Euroopan rannikkoalueet ovat monien lomailijoiden suosikkikohteita, joiden merkitys on kasvanut entisestään koronapandemian aikana. Rannikkoalueet ovat Euroopan matkailussa suurin vetovoimatekijä, minkä vuoksi yli puolet maiden majoituskapasiteetista sijoittuu Euroopan rannikkoalueille. Lisäksi merellinen matkailu on työllisyyden näkökulmasta merisektorin suurin toimiala Euroopassa.

Rannikko- ja merellisissä kohteissa on ainutlaatuisia piirteitä, jotka tulee huomioida matkailun kehittämisessä. Tämä edellyttää alakohtaista ammattiosaamista. Yhteinen eurooppalainen merellisen matkailun opetussuunnitelma on luotu, jotta tälle toimintaympäristölle olennaista osaamista voitaisiin lisätä ja kehittää.

SAMKin Matkailun kehittämiskeskuksen koordinoimassa Erasmus+ -projektissa julkaistu uusi rannikko- ja merellisen matkailun eurooppalainen opetussuunnitelma yhtenäistää alan osaamisen Euroopassa. Opetussuunnitelma on laadittu kuuden eurooppalaisen korkeakoulun yhteistyössä. Se tarjoaa ajankohtaisen tiedon ja osaamisen, joita tarvitaan alan haasteisiin vastaamiseksi ja merellisen toimintaympäristön mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Suomesta, Virosta, Latviasta, Hollannista ja Irlannista olevat korkeakoulut toteuttavat opetussuunnitelmaa yhdessä verkko-opetuksena. Opintojaksot pilotoidaan 12.9.2022-31.3.2023 välisenä aikana. Kaikki eurooppalaiset matkailualan opiskelijat ja elinkeinossa työskentelevät ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan opintojaksoille.

Englanninkielisiä verkkokursseja on laadittu neljä, joista voi vapaasti valita ne opintojaksot, jotka kiinnostavat. Ensimmäinen kurssi on johdattelu merellisen matkailun saloihin, seuraavat kurssit paneutuvat lähes pohjia myöten kestävään merelliseen matkailuun, merellisten kohteiden suunnitteluun ja elämyksellisten tuotteiden kehittämiseen. Mille kurssille sinä purjehdit ensimmäisenä?

Lisätietoja kursseista https://www.skills4cmt.eu/forlearners/

Hankkeen englanninkielinen opetussuunnitelma: https://www.skills4cmt.eu/wp-content/uploads/2022/03/Skills4CMT-Curriculum-and-Courses_FINAL.pdf

Teksti: Lehtori Jonna Huuhka / SAMK

Aavameren kuvassa melojia majakan edessä ulkosaaristossa.
Kuva: Aavameri