Rural Explorer – tarinat matkailutuotteina

28.5.2020

Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeessa koottiin mielenkiintoisiin paikkoihin liittyvää tarina-aineistoa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien maaseutumaisilta alueilta. Tarkoituksena oli löytää ennen kaikkea vähemmän tunnettuja kohteita ja nostaa niitä esiin tarinoiden avulla matkailuyritysten sekä matkailijoiden hyödynnettäväksi.

Hankkeessa käytettiin perinteentutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden osaamista sekä arkistomateriaalien esiin kaivamisessa että haastatteluiden tekemisessä. Käytössä olivat myös aikaisemmat julkaisut, kuten paikallishistoriat ja tarinakokoelmat.

Hankkeessa kerätystä aineistoista työstettiin elämyksellisiä tarinatekstejä, joita kehiteltiin edelleen yhdistämällä niihin muun muassa valokuvaa, videota, animaatioita ja sävellyksiä. Rural Explorerin tuottamat tarinat löytyvät nyt suomen- ja englanninkielisinä versioina hankkeen julkaisusta "Tarinajoki". Tarinat ovat kaikkien, niin yrittäjien kuin matkailijoiden hyödynnettävissä. Hankkeessa julkaistiin myös "Tarinareitti" -niminen aktivointiopas yrittäjälle. Oppaasta löytyy ideoita ja niksejä tarinoiden tuotteistamiseen.

Molemmat julkaisut ovat saatavilla niin sähköisinä kuin painettuina versioina.

Rural Explorer -hanke toteutettiin 1.11.2017–31.5.2020. Projektia rahoitti Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto/Kaakkois-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa hankkeesta: projektipäällikkö, juha.iso-aho@humak.fi sekä https://www.facebook.com/pg/RuralExplorerStories/about/