SAMK mukana lisäämässä matkailu- ja ravintola-alan vetovoimaa

5.2.2023

Osana Mara ry:n vetovoimatyöryhmiä, Satakunnan matkailu- ja ravintolayrittäjät ovat yhteistyössä alan muiden toimijoiden sekä oppilaitosten kanssa pyrkineet lisäämään matkailu- ja ravintola-alan vetovoimaisuutta ja samalla pohtineet mahdollisuuksia tehdä alaa tutuksi perusasteen yläkoulun nuorille.

Yläkoulun 8-luokkaisille ja alaa opiskeleville järjestettiin mahdollisuus osallistua ammattikokin johtamaan Taituri-kokkiteamiin, jossa tiimi yhdessä tekee á la carte ruokaa kilpailun muodossa. Kilpailutiimi koostui kokista, ammatillisesta opettajasta/koulutusohjaajasta, perusasteen yläkoulun 8. luokkalaisesta sekä ammatillisesta oppijasta median edustajan lisäksi. Taituri-kokkitiimin suoritukset arvioitiin alan asiantuntijoiden toimesta.

Satakunnan Taiturit-kilpailussa oli mukana työelämäedustajien lisäksi kaksi alueen monialaista, ammatillista oppilaitosta, Sataedu ja Winnova. Molemmat oppilaitokset ovat vahvoja ravintola-alan koulutuksen toimijoita ja järjestäjiä. Sataedun ravintola-alan koulutuspaikkakunnat ovat jokilaakson ympärillä maakunnissa eli Kokemäellä, Ulvilassa ja Kankaanpäässä. Winnovan koulutus on keskittynyt kaupunkikeskuksiin Poriin ja Raumalle. Valmistumisen jälkeen opiskelija voi jatkaa opintojaan työryhmässä mukana olevan Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) restonomi (AMK) -koulutuksissa. SAMK järjestää matkailuliiketoiminnan koulutusta Porissa suomeksi ja englanniksi.

Ravintola-alan ammattilaiset tekevät työllään elämyksiä arkeen ja juhlaan. Kokit ja tarjoilijat työskentelevätruoanvalmistus-, tarjoilu-, asiakaspalvelutehtävissä. Oppijoiden osaaminen karttuu oppilaitosten omissa opetusravintoloissa sekä opetuskahviloissa sekä monissa alan työssäoppimispaikoissa. Ammatilliselle ja perusasteen oppijalle kilpailu tarjosi mahdollisuuden oppia uutta erilaisessa tilanteessa ja ympäristössä. Oppijalle on tärkeää tarttua uusiin haasteisiin, ja sillä tavalla löytää oivalluksia osaamisen kehittymiseen. Kilpailu tarjosi monipuolisesti yhteistyön ja sen merkityksen oppimista. Vastuullisuus ja kestävä kehitys olivat myös osa kilpailua.

Satakunnan Taiturit-kilpailun yhtenä tarkoituksena ja tavoitteena oli lisätä myös työelämäyhteistyötä. Kilpailussa oli mukana oppilaitosedustajien lisäksi ravintola-alan ammattilaisia Satakunnan alueelta. Ravintola-alalla on haastetta työvoimasta, mikä vaikuttaa alan yrityksien toimintoihin ja kehitykseen.

Kilpailemisen ohella verkostoituminen ja tunnettuuden lisääminen on tärkeää. Kilpailu tuo näkyvyyttä maakunnan oppilaitosten ja ravintoloiden osaamiseen. On tärkeää tulla tutuksi ja tätäkin kautta miettiä yhteisiä keinoja ravintola-alan vaikuttavuuden vahvistamiseen. Ravintola-ala on alana monipuolinen ja merkittävä. Kilpailu auttaa lisäämään tietoisuutta koulutuksen monipuolisista mahdollisuuksista ravintola-alalla. Työelämässä nähdään toisen asteen koulutukseen hakeutuvien nuorten olevan iso osa alan tulevaisuutta, mikäli alan tunnettavuutta ja ammattien mielenkiintoisuutta saadaan yläkoulun nuorten tietoon. Yläkoulun opinto-ohjaajien rooli koetaan myös tässä asiassa erittäin tärkeäksi.

Lisää kilpailupäivästä ja SAMKin roolista

Satakunnan Kansan uutinen kilpailusta