Tuottajat palveluksessanne 2021

7.12.2020

Humanistisessa ammattikorkeakoulussa olemme huolissamme pandemian vaikutuksista luovien alojen toimintaedellytyksiin. Monialaiseen tuottajaosaamiseemme kuuluu nopea reagointi yhteiskunnallisiin muutoksiin ja toimintaedellytysten hyvä mahdollistaminen muutosprosesseissa.

Tämän vuoksi tarjoamme kulttuurituotannon opiskelijatyöresurssia alan käyttöön etenkin harjoittelujen, mutta myös innovointiprojektien sekä kehittämistöiden muodossa kevääksi 2021. Olemme valmiit suuntaamaan merkittävän osan opiskelijoiden työpanoksesta tämän akuutin kriisin ratkaisemisen tueksi. Verkostomaisen toimintamallimme ja verkko-opiskelumahdollisuuksien johdosta opiskelijat asuvat eri puolilla Suomea, joten apua voidaan tarjota myös kampuspaikkakuntiemme (Jyväskylä, Kauniainen ja Turku) ulkopuolella. 

Tarjosimme kulttuurituottajaopiskelijoita alan palvelukseen jo keväällä 2020. Tarjous poiki useita kumppanuuksia, harjoitteluja ja opinnäytetöitä. Työnantajat löysivät tätä kautta harjoittelijoita yksityiselle sektorille, järjestöihin sekä kulttuuri-, matkailu- ja hyvinvointialalle. Ensimmäiset korona-aiheiset opinnäytetyöt valmistuvat syksyllä 2020.

Millaisia uusia toimintatapoja alalle syntyy tai on syntynyt? Millaisia uudenlaisia ratkaisuja voidaan kehitellä yhdessä? Millaista tapahtumatuotanto tulee olemaan esimerkiksi osallistujamäärien ja muiden säännösten takia?  Miten voimme katsoa eteenpäin ja yrittää ratkaista toimialan katastrofaalisen tilanteen?

Humak on alan johtava kouluttaja Suomessa. Koulutuksen tehtävänä on edistää luovuutta ja tuottajaosaamista monipuolisesti eri aloilla. Ammattikorkeakoulut tutkivat, kehittävät ja innovoivat. Opiskelijat osallistuvat tähän eri vaiheissa opintojaan etenkin harjoitteluissa sekä erilaisissa projekteissa. Sekä perustutkinnon että ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöt on kytketty tiukasti työelämän tarpeisiin ja työelämän kehittämiseen.

Olkaa yhteydessä meihin!

Sähköpostimme on muotoa etunimi.sukunimi@humak.fi

  • Katri Kaalikoski, koulutuspäällikkö
  • Laura Päiviö-Häkämies, yliopettaja

Harjoitteluvastaavat alueilla:

  • Jyrki Simovaara, Pääkaupunkiseutu
  • Benny Majabacka, Turku
  • Jari Hoffrén, Jyväskylä

Kehittämistöiden ohjaajat eri alueilla/verkkototeutuksissa:

  • Minna Hautio, Turku
  • Jari Hoffrén, Jyväskylä
  • Päivi Ruutiainen, Pääkaupunkiseutu