Turussa ennakoidaan!

14.6.2019

Matkailualan ennakointityöpajassa hahmoteltiin toimialan keskeisiä sisältöjä ja kehittämisteemoja. Lisäksi ennakointiin, millaiset ilmiöt vaikuttavat toimialan muotoutumiseen lähitulevaisuudessa. Tilaisuus järjestettiin 16.5. Raisiossa, Raision seudun koulutuskuntayhtymän tiloissa. Kolmisenkymmentä varsinaissuomalaista matkailualan työelämän edustajaa, koulutuksen järjestäjää ja alue- ja TE-hallinnon edustajaa pohtivat yhdessä Varsinais-Suomen matkailualan tulevaisuuden näkymiä.

Keskustelun virittäjinä toimi Tarja Rautiaisen, Visit Naantalin toimitusjohtajan, puheenvuoro. Rautiainen korosti verkostojen merkitystä, aktiivista vuoropuhelua ja yleistä ennakointivalmiutta reagoida nopeallakin aikataululla toimintaympäristön muutoksiin. Hän näki alueen matkailualan lähitulevaisuuden kehittämiskohteiksi tuotteistamisen, markkinoinnin ja yleisemminkin kotimaan matkailupalvelujen kehittämisen.

Matkailun työpajan pienryhmätyöskentelyssä hyödynnettiin Futures Platform -tulevaisuustyöskentelyalustaa. Ennakointityöpajan osallistavassa osuudessa käytettiin ryhmäkeskustelun ja visioinnin tukena matkailualan ilmiökarttaa, jonka sisälsi talouteen ja yhteiskuntaan, ympäristöön, arvoihin, digitalisaatioon ja Suomi matkailukohteena teema-alueilta erilaisia heikkoja signaaleja. Lue lisää...

Teksti: Elina Vuorio, Turku AMK